Økonomi før sikkerhet på vinterveier

Økonomi før sikkerhet på vinterveier

- Sikkerheten på veiene blir stadig dårligere. Vegvesenet svikter på vintervedlikehold. Vi krever preventiv strøing for å unngå glatte veier og ulykker, sier forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet (YTF).

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Dårlig vedlikehold på vinterstid fører til økt ulykkesrisiko. Til tross for at væromslag blir annonsert på forhånd, innkaller ofte Vegvesenet strømannskapene først etter at det har blitt glatt. Dette er en fortvilet situasjon for alle bilister, spesielt yrkessjåførene som stadig kjører på speilglatte veier. En stor andel av dem som omkommer i trafikken forulykker på glatt vei, og da gjerne riksvei eller europavei, sier Furøy.

[img id="1"]

Billig vedlikehold – stor risiko

- Brøyting og salting av norske vinterveier ble satt ut på anbud høsten 2003. Dette er bakgrunnen for den stadig dårligere sikkerheten på norske vinterveier. Veivesenet prioriterer billig brøyting og salting fremfor trafikksikre veier. Statens havarikommisjon for transport har undersøkelser som viser at mangelfull brøyting og salting satt på anbud koster liv. YTF mener at Vegvesenet må se på måten de organisere anbud på, slik at de ivaretar sikkerheten på en optimal måte. Bedre vedlikehold av norske veier på vinterstid, bedrer fremkommeligheten og sikkerheten, forklarer Furøy.

Anbud på sparekniven

Vegvesenet henter inn entreprenører som skal brøyte, salte og strø veiene. Jobben settes altså ut på anbud.

- I stedet for å fokusere på sikkerheten, velger Vegvesenet den entreprenøren som kan gjøre jobben billigst mulig. Når entreprenørene må gjøre jobben så til den billigste prisen, oppfordres de ikke til å gjøre noe mer enn minimumskravene. Havarikommisjonen påpeker også at entreprenørene er så ivrige etter å få kontraktene at de påtar seg ansvaret for lengre veistrekninger enn de faktisk klarer å brøyte og strø. Slik anbudssystemet fungerer i dag, får ikke entreprenørene betalt pr. gang de er ute og strør. De får fastpris. Dermed sparer de mye penger på ikke å strø og brøyte, avslutter Furøy.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen