Økende skredfare i vinterferien

Samtidig som vinterferien starter på store deler av Østlandet, øker også skredfaren i flere av fjellområdene i Sør-Norge. Snøskredvarslingen oppfordrer de som skal til fjells i ferien om å være varsomme i nærheten av bratt terreng.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Varsom.no melder at faregraden trolig vil øke til 2- moderat, og 3-betydelig i flere deler av Sør-Norge på lørdag. Vinterferien står for tur og mange legger ferien til fjellet. Etter en hittil snøfattig vinter minner Snøskredvarslingen om at det er viktig å sjekke skredvarselet før du drar ut på tur.

- Det har lenge vært rolige skredforhold i Sør-Norge, men nå er det meldt snø i helgen. Derfor er det viktig å øke årvåkenheten for de som skal ut i fjellet, sier vaktleder i Snøskredvarslingen, Espen Nordahl.

Kan lett rase ut i bratte områder

Dette betyr at man bør utvise en høy grad av aktsomhet når man ferdes i fjellet. Vanlige turgåere bør holde seg unna skredfarlig terreng der det meldes faregrad 3, og være obs i nærheten av bratte skråninger eller fjellsider hvor skred kan løsne lengre oppe.

Etter en lenge periode med kulde og lite snø vil den nye snøen som kommer gradvis over de neste dagene skape problemer. Dette skyldes at vedvarende svake lag av kantkornet snø (av mange kalt «rennsnø» eller «sukkersnø») og overflaterim oppstår i kaldt vær. Når dette snør ned, vil ikke den nye snøen feste seg skikkelig til den gamle, og kan lett rase ut i bratte områder.

Viktig at man oppdaterer seg

Flere steder på fjellet i Sør-Norge, spesielt på Vestlandet, kan varselet komme til å gå brått opp fra faregrad 1 – liten, til 3 – betydelig på lørdag. Når det blåser opp og kommer nysnø i fjellet til helga, vil det legge seg flak av fokksnø over de svake lagene i snødekket. Det fører til ustabile forhold i mange fjellsider over hele Sør-Norge. Størst blir problemet sør for Stadt.

- Det er all grunn til å være svært forsiktig i skredterreng under slike forhold, det vil si alle heng som er brattere enn 30 grader over ca. 1000 meter over havet, sier Nordahl. Det kreves mye kunnskap for å bevege seg trygt under slike forhold, og vi anbefaler folk å holde seg unna skredterreng i høyfjellet i Sør-Norge inntil videre, forteller Nordahl videre.

Dette skredproblemet vil holde seg de kommende dagene, og når flere tar turen på fjellet i forbindelse med vinterferien, er det viktig at man oppdaterer seg på Varsom.no utover i kommende uke.

- Følg med på daglige oppdateringer på varsom.no. Her publiseres ferske snøskredvarsler hver ettermiddag, sier Nordahl.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen