Ofotbanen med 30% større kapasitet

Ofotbanen med 30% større kapasitet

Torsdag 17.september ble de to nye kryssingssporene på Rombak og Bjørnfjell offisielt åpnet av statssekretær John-Ragnar Aarseth. Med dette er kapasiteten på Ofotbanen økt med 30 %.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Arbeidet med å øke kapasiteten på Ofotbanen har nådd en viktig milepæl når de to nye lange kryssingssporene nå er er offisielt åpnet. På både Rombak og Bjørnfjell er det bygget tre nye spor med effektiv lengde på over 1000 meter. Sammen med kryssingssporene på stasjonene Katterat og Straumsnes som ble fullført for noen år siden, er kapasiteten på  Ofotbanen økt med 30 prosent.

Stor betydning

- Dette er en svært viktig bane, både for malmtrafikken og for vareforsyningen til Nord-Norge, sa statssekretær John Ragnar Aarseth i Samferdselsdepartementet. Den kapasitetsøkningen vi nå har oppnådd  betyr mye for veldig mange og er et viktig skritt på veien mot et dobbeltspor på Ofotbanen i framtida, sa Aarseth før han vinket med det grønne flagget og ga klarsignal for et ventende malmtog som fullførte den offisielle åpningen.

[factbox id="1"]

Det 1067 meter lange nye kryssingssporet ble allerede tatt i bruk for et par uker siden og togdriftsleder i Narvik, Bill Olaissen, forteller at de straks merket betydningen av sporet. – Det var virkelig godt for trafikkavviklingen å få på plass dett sporet, sier Olaissen.  Alle de fem stasjonene kan nå ta kryssinger av de nye malmtogene med 750 meters lengde. Tilsvarende utbygging er også foretatt på svensk side.

Ett år før tiden

Både infrastrukturdirektør Gorm Frimannslund i Jernbaneverket og logistikksjef i LKAB, Anders Björnström var imponert over den raske framdriften i anleggene. –Opprinnelig plan tilsa at Rombak først skulle tas i bruk høsten 2016, så det er virkelig imponerende at man her har klart å bygge et så stort anlegg så raskt og heldigvis også uten alvorlige skader, sa Frimannslund. Når vi tenker på at anleggssesongen her oppe er sterkt begrenset til noen hektiske sommeruker, blir det enda mer imponerende at dette allerede er fullført, la han til. Gruveselskapet LKAB betaler 30 prosent av kostnadene ved utbyggingen av de to nye kryssingssporene. – Denne kapasitetsøkningen er helt nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre våre planer framover, sier Anders Björnström.

Åpningsmarkeringen ble gjennomført ved at inviterte gjester fra departement, LKAB, entreprenører og Jernbaneverket reiste med ekstratog til først Bjørnfjell og deretter Rombak stasjoner.  De nye anleggene ble presentert av prosjektlederne Simen Grenersen på Bjørnfjell og Trond Hermandsen på Rombak.

Videre

Arbeidet med kapasitetsøkning fortsetter, allerede i oktober starter forarbeidene til neste nye kryssingsspor som skal bygges ved Djupvik, midt mellom Narvik og Straumsnes, deretter skal Narvik stasjon forlenges. Det pågår et stor arbeid med å skifte ut 150 kraftmaster langs Ofotbanen (fjernledningen).

 

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen