Nytt renseanlegg gir renere fjorder

Nytt renseanlegg gir renere fjorder

Denne uken var det offisiell åpning av Bergens største avløpsrenseanlegg. Sweco har vært rådgivende ingeniør i prosjektet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Under åpningen sa ordfører Marte Mjøs Persen ifølge Bergens Tidende at det nye anlegget oppfyller alle krav til moderne rensing, og er bygget for å tåle både befolkningsvekst og miljøforandringer. Anlegget ligger under bakken, rett vest for Bergen lufthavn Flesland. Det har en kapasitet på over 150 000 innbyggere, og skal dekke bydelene Fana og Ytrebygda.

Omfattende oppdrag

Arne Sørås, Swecos prosjektleder, forteller om et spennende oppdrag, hvor en lang rekke fag har bidratt.

– Dette har vært et stort og omfattende prosjekt, som det har vært veldig flott å få jobbe med. Særlig det prosess- og rensetekniske aspektet har vært interessant, og på dette området har vi fått videreutviklet ytterligere vår erfaring og ekspertise, sier han.

Flesland er ikke det eneste renseanlegget Sørås og teamet hans har jobbet med for Bergen kommune. Parallelt har de jobbet med Kvernevik avløpsrenseanlegg i bydelen Åsane, som åpnet i 2015.

Høyere vannkvalitet

Med utgangspunkt i et eldre, eksisterende anlegg, har det nye renseanlegget blitt oppgradert og bygget ut. Mens renseprosessen tidligere skjedde ved hjelp av kjemikalier, foregår den nå på biologisk vis.

– Med de nye prosessene unngår man mye av den tidligere forurensningen. Dette gir en renere fjord og renere badeplasser, og generelt høyere vannkvalitet. Det er selvsagt stas å få jobbe med et prosjekt hvor de positive konsekvensene for miljøet er så tydelige, sier Sørås.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen