Nytt renseanlegg gir renere fjorder

Nytt renseanlegg gir renere fjorder

Denne uken var det offisiell åpning av Bergens største avløpsrenseanlegg. Sweco har vært rådgivende ingeniør i prosjektet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Under åpningen sa ordfører Marte Mjøs Persen ifølge Bergens Tidende at det nye anlegget oppfyller alle krav til moderne rensing, og er bygget for å tåle både befolkningsvekst og miljøforandringer. Anlegget ligger under bakken, rett vest for Bergen lufthavn Flesland. Det har en kapasitet på over 150 000 innbyggere, og skal dekke bydelene Fana og Ytrebygda.

Omfattende oppdrag

Arne Sørås, Swecos prosjektleder, forteller om et spennende oppdrag, hvor en lang rekke fag har bidratt.

– Dette har vært et stort og omfattende prosjekt, som det har vært veldig flott å få jobbe med. Særlig det prosess- og rensetekniske aspektet har vært interessant, og på dette området har vi fått videreutviklet ytterligere vår erfaring og ekspertise, sier han.

Flesland er ikke det eneste renseanlegget Sørås og teamet hans har jobbet med for Bergen kommune. Parallelt har de jobbet med Kvernevik avløpsrenseanlegg i bydelen Åsane, som åpnet i 2015.

Høyere vannkvalitet

Med utgangspunkt i et eldre, eksisterende anlegg, har det nye renseanlegget blitt oppgradert og bygget ut. Mens renseprosessen tidligere skjedde ved hjelp av kjemikalier, foregår den nå på biologisk vis.

– Med de nye prosessene unngår man mye av den tidligere forurensningen. Dette gir en renere fjord og renere badeplasser, og generelt høyere vannkvalitet. Det er selvsagt stas å få jobbe med et prosjekt hvor de positive konsekvensene for miljøet er så tydelige, sier Sørås.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen