Nytt landemerke gir området et løft
(Foto: Bettina Gerti Gross)

Nytt landemerke gir området et løft

Loftesnesbrui i Sogndal er ikke som alle andre broer. Broen skulle også være et landemerke, noe man har fått til med glans.

  • bru
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

ÅF Engineering har hatt ansvar for design, prosjektering og oppfølging under bygging av nye Loftesnesbrui. Rundkjøring og landskapsområder inngikk også i prosjektet. Designhensynet har veid tungt, siden broen skulle være et landemerke.

Det er ingen tilfeldigheter ved broen. Konstruksjonen er gjort lettest i buen (midtspennet) og tyngst mot land der betongen møter landet. Selv rekkverksfargen er ikke tilfeldig. I skumringstimen «forsvinner» rekkverket mot fjellene bak, og det ser ut som broen svever.

– Vår utfordring var å oppfylle de visuelle og designmessige forutsetningene som ble fremarbeidet i forprosjektet. Det var et krevende og morsomt oppdrag, sier Pierre-Nicolai Schmidt-Melbye, avdelingsleder for infrastruktur hos ÅF Engineering i Trondheim.

– Seks måneder fikk vi på prosjektering. Det var en veldig stor jobb å regne gjennom broen og ha noe byggbart.

– Geometrien var såpass kompleks at vi måtte effektivisere der vi kunne. Et grep var å fullmodellere broen i 3D, noe som ikke var vanlig på det tidspunktet.

Rundkjøringen på Sogndalssiden var også en utfordring. Den måtte utformes som en utkraget betongplate som skulle tåle vekten av ordinær trafikklast, og således er en brokonstruksjon i seg selv.

To ferdig-faser

Det er mange utfordrende betongformer i brua, spesielt pelehodene i vann var spesielt utformet. Schmidt-Melbye gir honnør til entreprenøren for utførelsen av det vanskelig støpearbeidet.

Pierre-Nicolai Schmidt-Melbye, avdelingsleder for infrastruktur hos ÅF Engineering i Trondheim. Foto: ÅF Engineering

Han berømmer også Norconsults geotekniske prosjektering. Det var vanskelige grunnforhold i sundet og det var rett ved siden av gamlebroen. Det måtte da også planlegges og prosjekteres for en rekke «hva hvis»-situasjoner.

Broen ble åpnet to ganger, første gang for trafikk så den gamle kunne rives, før endelig ferdigstilling. Ved første åpning holdt et midlertidig fundament buen oppe. Her skulle man sette trafikk på med samme trygghetsnivå som ferdig bro.

– Vi har designet to broer, ferdig fase 1 og ferdig fase 2. Slik har vi kjørt hele veien gjennom hele prosjektet.

Samarbeid og dialog

Schmidt-Melbye er svært fornøyd med samarbeidet med Statens vegvesen.

– Det har vært løpende, løsningsorientert dialog hele veien og fleksibilitet i alle ledd, noe han mener har vært helt nødvendig for et såpass tidskritisk prosjekt.

Presset var stort, men byggherre forstod kompleksiteten i prosjektet.

– Vi fikk gått gjennom alle tekniske finurligheter på et tidlig stadium, forteller han.

En engasjert byggherre og en dialogrettet entreprenør, har vært viktig for å lykkes. Det eneste som kunne ha gjort prosjektet enda bedre, var om utviklingsprosjektet hadde vært sammen med entreprenøren.

Det har vært stor oppmerksomhet rundt broen, som ble finalist i European Steel Bridge Awards 2018 og vant folkets pris. Schmidt-Melbye setter pris på gjennomgående positive tilbakemeldinger.

– Man har følelsen av å være med på noe som løfter et samfunn. Vi synes også det er veldig vakkert, avslutter han.

Entreprenørarbeidet

PNC Norge (tidligere PORR AG) var entreprenør i arbeidsfellesskap med K.A. Aurstad, som stod for vei- og jordarbeider mens PNC stod for brobygging. Arbeidsfellesskapet har vært godt, ifølge Bettina Gerti Groß, Head of Business Development Region Nordic hos PNC Norge, som har spisskompetanse på store broer.

– Det har vært et komplekst prosjekt, fordi det var midt i Sogndal sentrum og måtte gjennomføres med minst mulig påvirkning på lokalbefolkningen. Her har vi lykkes bra, og vi har ikke hatt noen alvorlige ulykker, sier hun.

– Det var en stor utfordring. Vi har jo bygget ny bro meget tett ved siden av den gamle broen. Når vi rammet peler ned for ny bro, så rystet det i den gamle. Pluss grunnforholdene i fjorden var utfordrende.

Rv. 5 over broen er dessuten hovedinnfartsvei over fjorden inn til Sogndal med mye trafikk, uten omkjøringsmuligheter i byggeperioden.

Utfordringene ble imidlertid løst i fellesskap gjennom tett og godt samarbeid mellom byggherre, konsulent og entreprenør.

Statens vegvesen har også berømmet entreprenøren for monteringsarbeidet av brodelene, et presisjonsarbeid som krevde nøye planlegging.

Et løft for lokalsamfunnet

Foruten gangsti langs fjorden fra broen til Sogndal sentrum, inkluderer det supplerende prosjektet i regi av Sogndal kommune amfiplasser for å sitte og kikke utover fjorden, små lekeplasser og en liten park med kunst.

– Det er virkelig flott. Det er et komplekst samlet prosjekt som gir et utrolig løft, sier Groß.

  1. november 2017 ble det satt trafikk på den nye broen. Offisiell innvielse var 24. august 2018 for hele prosjektet.

– Den har blitt et landemerke, sier Groß om broen, som også synes den har en utrolig vakker lyssetting.

Inntrykket er at alle involverte parter er virkelig stolte av å ha bidratt.

For Groß var oppstarten ekstra hektisk. PNC var da under oppkjøp med alt det innebærer, inkludert navneskifte og omregistrering.

– Loftesnesbrui var første prosjekt etter oppkjøp, det var en nystart. Det var et prosjekt som gikk veldig bra, med veldig positiv respons. Det er et fint referanseprosjekt, avslutter Groß, som ser fram til å jobbe med Sotrasambandet de neste årene.

Fakta RV. 5 Loftesnesbrui 

Arbeidsoppstart: Desember 2015. Offisiell åpning: 24.8.2018.

Prosjektet omfatter: Bro, rundkjøring, 600 m vei med gang- og sykkelvei pluss 200 m sekundærvei.

Dimensjoner: 194 m lang bro, hovedspenn 84 m. Rundkjøringskonstruksjon i betong med 35 m lengde og 9,5 m utkraget plate. I tillegg 100 m støttemur inn mot Sogndal.

Type bro: Stålbuebro/nettverksbuebro med balanserende sidespenn, fundamentert på peler.

Kostnadsramme: Ca. 400 millioner i 2017-kroner for hele prosjektet.

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, region vest.

Prosjektering: ÅF Engineering AS (brokonstruksjon, elektro, arkitektur, landskap).

Arkitekt: PKA Arkitekter, tegn_3.

Entreprenører: PNC Norge AS (Tidligere PORR AG) og K.A. Aurstad AS i arbeidsfellesskapet PORR/ Aurstad ANS.

Kilder: ÅF Engineering, PNC Norge, Statens vegvesen.

Til toppen