Nytt kontrollsystem på strekningen Langset - Kleverud

Nytt kontrollsystem på strekningen Langset - Kleverud

Drammen Automasjon er valgt som leverandør av kontrollsystem for håndtering av driftstekniske alarmer på den nye jernbanestrekningen Langset – Kleverud.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Tekniske systemer for jernbanedrift har gjennomgått flere generasjoner av styringssystemer. I 1988 ble elkraftsentralen bygd som et eget hus like ved inngangen til omformerstasjonen. Elkraftsentralen har siden da hatt tre ulike datasystemer. Det begynte i 1988 med en ASEA Sindac –maskin som var på størrelse med et møterom, men med en kapasitet som ville vært ubrukelig i dag.

I 2004 gikk Jernbaneverket over til ABB Miniscada og høsten 2014 ble det siste felles systemet kalt FJEL, eller Siemens Spectrum Power, tatt i bruk.

- Tidligere er kun driftskritiske signaler overført til FJEL via RTU (Remote Terminal Unit). Jernbaneverket har derfor ikke hatt innsikt i feilmeldinger for tekniske hus. Det nye systemet er designet for at driftspersonell enkelt skal kunne orientere seg i hvert rom, samtidig som de har oversikt over alle alarmer på strekningen, innleder Joakim Espegard, daglig leder i Drammen Automasjon.

Store fordeler med NGN

[factbox id="1"]

Next Generation Network (NGN) er en betegnelse på nye nettløsninger basert på IP-teknologi og med større funksjonelt skille mellom tjenester og nettverk enn i det tradisjonelle telenett.

- Vi har nå laget et kontrollsystem for drift og vedlikehold som kommuniserer via NGN nettet. Alle tekniske hus på strekningen Langset-Kleverud er installert med et styrepanel som gir informasjon om status på alle tekniske installasjoner på huset, og gir oversikt over alle alarmer på hele strekningen, sier Espegard.

Systemet kommuniserer på et lukket fibernettverk med egne rutere til FJEL via en telemetriprotokoll som JBV benytter som standard.

- I tillegg har vi laget beredskapssystemet for Ulvinntunnelen. Systemet styrer alle vifter, brannvann og nødlys i en beredskapssituasjon. Systemet er bygd opp med to hardware-redundante kontrollere som styrer hver sine vifter i de tekniske husene, fortsetter han.

- Beredskapssystemet for Ulvinntunnelen er basert på Jernbaneverkets nye standard for kritiske systemer. Disse kommuniserer med togledersentralen, hvor JBV kan starte hele beredskapsprosessen men en knapp. Beredskapsanlegget kan også styres fra et operatørpanel for SRO 4 lokalt ved inngangen til alle portaler i tunnelen, samt fra tekniske hus i tverrslagene, sier han.

Standardiserer kontrollsystemer

Jernbaneverket forsøker å benytte samme standard på teknologien fremover.

- De nye strekningene er planlagt ganske likt, men det vil bli lokale variasjoner utfra hvilke SRO-leverandør som leverer kontrollsystemet. Strekningen Vestfoldbanen Holm – Nykirke er levert med lignende teknologi, men fra en annen leverandør av SRO, avslutter Espegard.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen