Nytt kontaktledningsanlegg på Jærbanen fullført

Nytt kontaktledningsanlegg på Jærbanen fullført

Jernbaneverket har nå fullført byggingen av nytt kontaktledningsanlegg på strekningen Egersund – Sandnes.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

En utslitt 60 år gammel kontaktledning er erstattet av en ny standard for slike anlegg.

Kontaktledningsanlegget på den 62 kilometer lange strekningen fra Kjelland øst for Egersund over Jæren til Sandnes var i svært dårlig forfatning. Anlegget ble bygget på 1950-tallet, og på den vær- og vindutsatte strekningen var det sterkt preget av tidens tann da penger og beslutning om utskifting og oppgradering ble tatt i 2009.

[factbox id="1"]

Det er med andre ord en omfattende jobb over flere år som nå er fullført. Det gamle anlegget hadde trestolper med forsterkningsstolper på de vindutsatte delene. Det nye anlegget skulle bygges med autotrafoer, noe som krever kraftige fundamenter for mastene og det ble utviklet utstyr for å sette ned slike langs sporet. Etter forberedende arbeider startet jobben med å bygge fundamenter ut fra Egersund i 2011.

Siden er det montert mer enn 1400 fundamenter med tilhørende master på strekningen. Mye av arbeidet er gjort på natten, men det har også vært perioder med innstilte lokaltog på formiddagen og ved krevende arbeider har all trafikk måttet innstille. Det er derfor også en komplisert og krevende jobb som også har påvirket togtrafikken over Jæren som nå endelig er fullført. Baneservice AS har vært hovedentreprenør på arbeidene.

- De nye stålmastene står på kraftige betongfundamenter og bærer kontaktledningsanlegget med AT-ledningene på toppen, sier assisterende prosjektleder Eystein Hillesund.

Autotransformatorene sørger for at spenningen opprettholdes, selv med mange tog og tunge tog på strekningen.

- Dette betyr en helt ny og bedre hverdag i togtrafikken, sier han. Det blir slutt på spenningsfall og hyppige feil som i økende grad har preget det gamle og utslitte anlegget. På Jæren er det også ofte mye vind. Med det gamle anlegget måtte togene senke hastigheten vesentlig på grunn av at ledningen blåste ut av stilling ved vindhastigheter på fra 20 sekundmeter, mens det nye anlegget er bygget for hele 37 sekundmeter, forklarer han.

665 millioner kroner har anlegget kostet og oppgraderingen fortsetter nå videre østover. Arbeidene er startet opp for tilsvarende utskifting fra Kjelland ved Egersund til Moi.

Til toppen