Nytt kontaktledningsanlegg på Jærbanen fullført

Nytt kontaktledningsanlegg på Jærbanen fullført

Jernbaneverket har nå fullført byggingen av nytt kontaktledningsanlegg på strekningen Egersund – Sandnes.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

En utslitt 60 år gammel kontaktledning er erstattet av en ny standard for slike anlegg.

Kontaktledningsanlegget på den 62 kilometer lange strekningen fra Kjelland øst for Egersund over Jæren til Sandnes var i svært dårlig forfatning. Anlegget ble bygget på 1950-tallet, og på den vær- og vindutsatte strekningen var det sterkt preget av tidens tann da penger og beslutning om utskifting og oppgradering ble tatt i 2009.

[factbox id="1"]

Det er med andre ord en omfattende jobb over flere år som nå er fullført. Det gamle anlegget hadde trestolper med forsterkningsstolper på de vindutsatte delene. Det nye anlegget skulle bygges med autotrafoer, noe som krever kraftige fundamenter for mastene og det ble utviklet utstyr for å sette ned slike langs sporet. Etter forberedende arbeider startet jobben med å bygge fundamenter ut fra Egersund i 2011.

Siden er det montert mer enn 1400 fundamenter med tilhørende master på strekningen. Mye av arbeidet er gjort på natten, men det har også vært perioder med innstilte lokaltog på formiddagen og ved krevende arbeider har all trafikk måttet innstille. Det er derfor også en komplisert og krevende jobb som også har påvirket togtrafikken over Jæren som nå endelig er fullført. Baneservice AS har vært hovedentreprenør på arbeidene.

- De nye stålmastene står på kraftige betongfundamenter og bærer kontaktledningsanlegget med AT-ledningene på toppen, sier assisterende prosjektleder Eystein Hillesund.

Autotransformatorene sørger for at spenningen opprettholdes, selv med mange tog og tunge tog på strekningen.

- Dette betyr en helt ny og bedre hverdag i togtrafikken, sier han. Det blir slutt på spenningsfall og hyppige feil som i økende grad har preget det gamle og utslitte anlegget. På Jæren er det også ofte mye vind. Med det gamle anlegget måtte togene senke hastigheten vesentlig på grunn av at ledningen blåste ut av stilling ved vindhastigheter på fra 20 sekundmeter, mens det nye anlegget er bygget for hele 37 sekundmeter, forklarer han.

665 millioner kroner har anlegget kostet og oppgraderingen fortsetter nå videre østover. Arbeidene er startet opp for tilsvarende utskifting fra Kjelland ved Egersund til Moi.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen