Nytt kollektivfelt på E18 mellom Lysaker og Sandvika

Nytt kollektivfelt på E18 mellom Lysaker og Sandvika

Bussen får bedre plass på E18 vestover fra søndag 1. oktober. Det nye kollektivfeltet etableres ved å omdisponere det ene av dagens tre kjørefelt.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Prosjektet er en prøveordning, med bakgrunn i revidert Oslopakke 3.

- Bussene stamper i samme kø som bilene på denne strekningen, sier seksjonsleder Marita Birkeland i Statens vegvesen.

-Vi bedrer nå framkommeligheten for kollektivtrafikken.

Reduksjon i trafikk og utslipp

Målet er redusere biltrafikken med 20 – 25 prosent, og samtidig bidra til redusert luftforurensning. Det nye kollektivfeltet er ett av mange tiltak som skal bidra til dette.

- Et annet viktig poeng er at utrykningskjøretøyene i dag har svært dårlig framkommelighet langs E18, forklarer Birkeland.

- For disse er kollektivfeltet viktig for å komme raskt frem.

Forventer kø – la bilen stå

Erfaringene fra andre omlegginger i hovedstadsområdet tilsier at det går noen uker før trafikken har satt seg i nye mønstre.

- Vi oppfordrer alle som kan til å la bilen stå og reise kollektivt, sier Birkeland.

Ruter utvider tilbudet

I dag bruker bussene 30 til 40 minutter på den aktuelle strekningen i ettermiddagsrushet. Det nye kollektivfeltet vil gi bussene kortere kjøretid.  Ruter styrker sitt tilbud på strekningen fra 8. oktober.

Kapasitet hos NSB

NSB kjører tog tilnærmet hvert 10.minutt morgen og ettermiddag inn og ut av Oslo på strekningen Drammen/Asker. Mange bruker allerede toget, men for de som kan reise utenom rush, er det ledige plasser. De som må reise rushtiden anbefales å se etter plass lenger fram eller lenger bak i togene.

Samme løsning både inn mot og ut av byen

Det er allerede kollektivfelt inn mot Oslo vestfra på E18. Med det nye feltet blir løsningen den samme begge veier. Også elbilene får samme vilkår, med 2+ i rushtiden 14.00-18.00 ut av byen.

Til toppen