Nytt kjernenett for togkommunikasjon satt i drift

Nytt kjernenett for togkommunikasjon satt i drift

Denne helgen ble en ny sentral for togkommunikasjon satt i drift hos Jernbaneverket. Med den åpnes et nytt kjernenett som skal forhindre at togtrafikken i Norge stanser på grunn av manglende kommunikasjon mellom togledersentralen og togførere.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Ekstra sikkerhetsnett i kommunikasjonen

Det nye redundante kjernenettet vil dermed fungere som et ekstra sikkerhetsnett i kommunikasjonen på jernbanens mobiltelefonsystem, GSM-R. Hvis denne kommunikasjonen brytes, må all togtrafikk stanses ettersom man mister oversikten hvor togene er og i tillegg kan ikke togførerne kontaktes. 

GSM-R (R=Rail) er jernbanens eget, lukkede, mobiltelefonsystem. Byggingen av GSM-R systemet ble påbegynt i 2003, og første strekning, Bodø-Rognan, ble satt i drift i 2004. Hele nettet ble ferdigstilt i 2007.

Etter ulike hendelser og analyser ble det i 2009 vurdert at bare ett kjernenett for GSM-R, der alle tjenester produseres, var for sårbart ved en krisehendelse. I 2009 ble planarbeid for et redundant kjernenett igangsatt, og deretter ble kontraktarbeidet igangsatt. Selve bygging av det redundante kjernenettet ble påbegynt i begynnelsen av 2012. Nokia har levert programvaren til nettet.

Bedre driftssikkerhet for GSM-R

Det redundante kjernenettet består av flere delsystemer som til sammen utgjør ett kjernenett. Nå er det siste delsystemet implementert og satt i drift. Det betyr at det redundante kjernenettet er fullt operativt. Dette gir høyere driftssikkerhet for GSM-R, og det blir lettere å oppgradere de enkelte systemer uten nedetid for tjenesten - det vil si at uten at togtrafikken må stanse.

Med dette er også GSM-R nettet godt forberedt for innføring av ERTMS (nytt europeisk signalsystem for jernbane) i Norge, og tilsvarende systemer er bygget eller bygges nå i flere europeiske land.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen