Nytt kjernenett for togkommunikasjon satt i drift

Nytt kjernenett for togkommunikasjon satt i drift

Denne helgen ble en ny sentral for togkommunikasjon satt i drift hos Jernbaneverket. Med den åpnes et nytt kjernenett som skal forhindre at togtrafikken i Norge stanser på grunn av manglende kommunikasjon mellom togledersentralen og togførere.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Ekstra sikkerhetsnett i kommunikasjonen

Det nye redundante kjernenettet vil dermed fungere som et ekstra sikkerhetsnett i kommunikasjonen på jernbanens mobiltelefonsystem, GSM-R. Hvis denne kommunikasjonen brytes, må all togtrafikk stanses ettersom man mister oversikten hvor togene er og i tillegg kan ikke togførerne kontaktes. 

GSM-R (R=Rail) er jernbanens eget, lukkede, mobiltelefonsystem. Byggingen av GSM-R systemet ble påbegynt i 2003, og første strekning, Bodø-Rognan, ble satt i drift i 2004. Hele nettet ble ferdigstilt i 2007.

Etter ulike hendelser og analyser ble det i 2009 vurdert at bare ett kjernenett for GSM-R, der alle tjenester produseres, var for sårbart ved en krisehendelse. I 2009 ble planarbeid for et redundant kjernenett igangsatt, og deretter ble kontraktarbeidet igangsatt. Selve bygging av det redundante kjernenettet ble påbegynt i begynnelsen av 2012. Nokia har levert programvaren til nettet.

Bedre driftssikkerhet for GSM-R

Det redundante kjernenettet består av flere delsystemer som til sammen utgjør ett kjernenett. Nå er det siste delsystemet implementert og satt i drift. Det betyr at det redundante kjernenettet er fullt operativt. Dette gir høyere driftssikkerhet for GSM-R, og det blir lettere å oppgradere de enkelte systemer uten nedetid for tjenesten - det vil si at uten at togtrafikken må stanse.

Med dette er også GSM-R nettet godt forberedt for innføring av ERTMS (nytt europeisk signalsystem for jernbane) i Norge, og tilsvarende systemer er bygget eller bygges nå i flere europeiske land.

INTERCITY/10. desember 2018

– Det er avgjørende viktig å tenke helhet

Mandag 26.november ble den offisielle byggestarten for dobbeltsporet fra Venjar på Gardermobanen til Eidsvoll Nord på Dovrebanen markert. – Det er avgjørende viktig å tenke helhet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale ved anleggsstarten. – Derfor bygger vi nå først ut hele indre intercitynettet, deretter ytre intercity. Les hele saken

Til toppen