Nytt kjernenett for togkommunikasjon satt i drift

Nytt kjernenett for togkommunikasjon satt i drift

Denne helgen ble en ny sentral for togkommunikasjon satt i drift hos Jernbaneverket. Med den åpnes et nytt kjernenett som skal forhindre at togtrafikken i Norge stanser på grunn av manglende kommunikasjon mellom togledersentralen og togførere.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Ekstra sikkerhetsnett i kommunikasjonen

Det nye redundante kjernenettet vil dermed fungere som et ekstra sikkerhetsnett i kommunikasjonen på jernbanens mobiltelefonsystem, GSM-R. Hvis denne kommunikasjonen brytes, må all togtrafikk stanses ettersom man mister oversikten hvor togene er og i tillegg kan ikke togførerne kontaktes. 

GSM-R (R=Rail) er jernbanens eget, lukkede, mobiltelefonsystem. Byggingen av GSM-R systemet ble påbegynt i 2003, og første strekning, Bodø-Rognan, ble satt i drift i 2004. Hele nettet ble ferdigstilt i 2007.

Etter ulike hendelser og analyser ble det i 2009 vurdert at bare ett kjernenett for GSM-R, der alle tjenester produseres, var for sårbart ved en krisehendelse. I 2009 ble planarbeid for et redundant kjernenett igangsatt, og deretter ble kontraktarbeidet igangsatt. Selve bygging av det redundante kjernenettet ble påbegynt i begynnelsen av 2012. Nokia har levert programvaren til nettet.

Bedre driftssikkerhet for GSM-R

Det redundante kjernenettet består av flere delsystemer som til sammen utgjør ett kjernenett. Nå er det siste delsystemet implementert og satt i drift. Det betyr at det redundante kjernenettet er fullt operativt. Dette gir høyere driftssikkerhet for GSM-R, og det blir lettere å oppgradere de enkelte systemer uten nedetid for tjenesten - det vil si at uten at togtrafikken må stanse.

Med dette er også GSM-R nettet godt forberedt for innføring av ERTMS (nytt europeisk signalsystem for jernbane) i Norge, og tilsvarende systemer er bygget eller bygges nå i flere europeiske land.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen