Nytt industrisamarbeid på Follum

Nytt industrisamarbeid på Follum

Elkem, Treklyngen, Avinor og energiselskapet Vardar inngår et samarbeid på Hønefoss for å utvikle en helt ny verdikjede for industriell produksjon av trekull og bioolje. Prosjektet kan skape nytt liv for skognæringen på Follum.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Målet med innovasjonsprosjektet, er å utvikle en helt ny verdikjede for industriell foredling av hele trestokken. I første omgang vil det bli gjennomført en mulighetsstudie for et industrielt pilotanlegg for pyrolyseproduksjon av trekull og bioolje på Follum. I tillegg vil det bli produsert energi til varme og kraftproduksjon. Prosjektet har fått støtte fra Innovasjon Norge og avspark for samarbeidet skjer i dag.

– Vi er helt avhengige av luftfart i Norge, men i likhet med alle andre sektorer må utslippene reduseres. Avinor har derfor i flere år jobbet for å gjøre biodrivstoff tilgjengelig for flyselskapene. Etablering av en pilot på Follum fremstår industrielt og finansielt meget attraktivt og vil redusere utslippene og skape verdier i flere sektorer. Vi ser frem til et spennende samarbeid, sier Jon Sjølander, konserndirektør for strategi i Avinor.

Utnyttelse av infrastrukturen på Follum, både med tanke på tilgang på trevirke og fjernvarmeanlegg, er vesentlige drivere i prosjektet.

- Elkem trenger store mengder trekull for mer miljøvennlig fremstilling av silisium. Per i dag finnes det ikke produksjon av trekull fra norsk skog og vi er avhengig av import. I tillegg ligger innovasjonen i å optimalisere uttak av trekull og biprodukter som bioolje og varme for å få størst mulig verdiskaping fra trestokken, sier teknologidirektør i Elkem, Håvard Moe. – I Vardar ønsker vi aktivitet på Follum som sørger for effektiv utnyttelse av varme- og dampanleggene våre, som igjen vil gi forutsigbar drift og god kvalitet til alle fjernvarmekundene våre på Hønefoss. Dette prosjektet vil bidra til nettopp det-, sier daglig leder i Vardar Varme Kjetil Bockmann.

– Bærekraftig norsk skog vil være en viktig klimaløsning for industrien, luftfarten og for grønn energi. Vi har gått sammen med store, seriøse aktører som anser dette som viktig og vi har stor tro på å lykkes. Viken Skog er glad for at stadig flere ser industripotensiale på Follum, sier daglig leder i Treklyngen Rolf Jarle Aaberg.

Samarbeidspartene setter nå i gang en mulighetsstudie med mål om å bygge et produksjonsanlegg på Follum i løpet av 2 til 4 år.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen