Nye vinterkrav på gang- og sykkelveier

Nye vinterkrav på gang- og sykkelveier

Denne vinteren er det strengere krav til brøyting og strøing på gang- og sykkelveiene i Trondheim.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Statens vegvesen har inngått ny 5-års driftskontrakt med entreprenøren Mesta på riks- og fylkesveger med tilhørende gang- og sykkelveger i Trondheim. Vegene i sentrum skal Trondheim Bydrift drifte for Statens vegvesen i neste 5-års periode. De nye avtalene følger den nyeste håndboka for vinterdrift, og inneholder skjerpede krav til vinterdrift av gang- og sykkelvegene.

I Trondheim er det ca. 50 km med sykkelvegnett som er definert som hovedsykkelvegnett. Disse gang- og sykkelvegene skal driftes i den høyeste vinterdriftsklassen som er kalt GsA.

GsA brukes på hovednett for sykkeltrafikk og i bymessige strøk med høy gang- og sykkeltrafikk. Sykkelgruppa i Miljøpakken har vedtatt at hovedrutene for sykkel i Trondheim skal driftes etter vinterdriftsklasse GsA

GsA

I GsA er det krav til at gang- og sykkelvegene er snø- og isfrie mellom kl. 6 og kl. 23. Snøryddingen skal foregå med brøyting og kosting. Dette er en tidkrevende metode, men gir et godt resultat hvor lite snø ligger igjen på asfalten. Men for å få snø- og isfrie gang- og sykkelveger, er det nødvendig å bruke salt i forbindelse med kostingen.

Kravene til når gang- og sykkelvegen skal være ryddet frie for snø etter at et snøvær har startet, er det samme som for den tilstøtende vegen, og ikke mer enn to timer etter at snøværet startet.

Når det er varmegrader på dagtid, og kuldegrader på kvelds- og nattestid, fryser rimfrosten på asfalten i løpet av natta. Siden kravet i GsA-standard er at gang- og sykkelvegene skal være isfrie, må Mesta og Trondheim Bydrift ved deres underentreprenører salte preventivt for å unngå at rimfrosten legger seg og det blir glatt.

GsB

Resten av gang- og sykkelvegnettet på riks- og fylkesveger skal ha den andre standarden, som er kalt GsB. Her er det ikke et mål å ha det snø- og isfritt, men derimot er det krav til å holde en jevn overflate på snø- og isdekket. Det skal brøytes samtidig som den tilstøtende vegen, og ikke seinere enn tre timer etter at snøværet startet. Her skal det strøs sand for å oppnå ønsket friksjon.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen