Nye veier velger EVRY

Nye veier velger EVRY

Nye Veier AS og EVRY har inngått avtale om rådgivning, drift og forvaltning av Nye Veiers IT-portefølje, herunder telefoni, driftsplattform, hardware og nettverk. EVRY skal også levere saks- og arkivsystemet ePhorte med det nye, intuitive brukergrensesnittet ELEMENTS. Avtalen gjelder for 3 år pluss opsjon for ytterligere et år.

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Deloitte har vært rådgiver for Nye Veier i forbindelse med anskaffelse av IT-funksjonalitet og tjenester for Nye Veier AS. EVRY ble valgt etter en samlet vurdering der strategisk forretningsforståelse for Nye Veiers behov veide tungt.

[factbox id="1"]

- Som ansvarlig for utbygging, drift og vedlikehold av Norges viktigste hovedveier, har vi behov for moderne og fleksible IT-tjenester. EVRY ble valgt som strategisk samarbeidspartner fordi selskapet forstår og oppfyller våre behov på en særdeles god måte. Samarbeidet med EVRY vil bli en viktig suksessfaktor for oss fremover, sier Ingrid Dahl Hovland, adm dir i Nye Veier AS.

Nye Veier AS har sitt hovedkontor i Kristiansand og det er EVRYs lokale Kristiansand-team som vil ha hovedansvar for leveransen. Kontoret kan samtidig trekke på ekspertise fra hele EVRYs organisasjon.

- Som Norges største IT-selskap er vi opptatt av nærhet til kunden. Vi mener lokal nærhet kombinert med nasjonal ekspertise og globale partnerskap gir kundene våre en unik merverdi. Avtalen med Nye Veier er viktig for oss, og vi ser frem til å bidra til Nye Veiers viktige samfunnsoppdrag fremover, sier Kolbjørn Haarr, konserndirektør EVRY Norge.

Oppstartsporteføljen til Nye Veier AS består av åtte veistrekninger. Disse utgjør totalt over 500 km med ny vei, og går gjennom åtte ulike fylker. Hovedkontoret er lagt til Kristiansand.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen