Nye veier velger EVRY

Nye veier velger EVRY

Nye Veier AS og EVRY har inngått avtale om rådgivning, drift og forvaltning av Nye Veiers IT-portefølje, herunder telefoni, driftsplattform, hardware og nettverk. EVRY skal også levere saks- og arkivsystemet ePhorte med det nye, intuitive brukergrensesnittet ELEMENTS. Avtalen gjelder for 3 år pluss opsjon for ytterligere et år.

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Deloitte har vært rådgiver for Nye Veier i forbindelse med anskaffelse av IT-funksjonalitet og tjenester for Nye Veier AS. EVRY ble valgt etter en samlet vurdering der strategisk forretningsforståelse for Nye Veiers behov veide tungt.

[factbox id="1"]

- Som ansvarlig for utbygging, drift og vedlikehold av Norges viktigste hovedveier, har vi behov for moderne og fleksible IT-tjenester. EVRY ble valgt som strategisk samarbeidspartner fordi selskapet forstår og oppfyller våre behov på en særdeles god måte. Samarbeidet med EVRY vil bli en viktig suksessfaktor for oss fremover, sier Ingrid Dahl Hovland, adm dir i Nye Veier AS.

Nye Veier AS har sitt hovedkontor i Kristiansand og det er EVRYs lokale Kristiansand-team som vil ha hovedansvar for leveransen. Kontoret kan samtidig trekke på ekspertise fra hele EVRYs organisasjon.

- Som Norges største IT-selskap er vi opptatt av nærhet til kunden. Vi mener lokal nærhet kombinert med nasjonal ekspertise og globale partnerskap gir kundene våre en unik merverdi. Avtalen med Nye Veier er viktig for oss, og vi ser frem til å bidra til Nye Veiers viktige samfunnsoppdrag fremover, sier Kolbjørn Haarr, konserndirektør EVRY Norge.

Oppstartsporteføljen til Nye Veier AS består av åtte veistrekninger. Disse utgjør totalt over 500 km med ny vei, og går gjennom åtte ulike fylker. Hovedkontoret er lagt til Kristiansand.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen