Nye Veier prioriterer de verste dødsveiene

Nye Veier prioriterer de verste dødsveiene

Nye Veier AS har prioritert fem veistrekninger i første fase. Flere av de verste ulykkesveiene vil nå få bedre standard.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- At Nye Veier prioriterer å bygge ut disse strekningene først er et resultat av faglige vurderinger i stedet for politiske hilsner hjem. Vi er svært glade for å se at det er de farligste veiene som blir tatt først, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i Norges Automobil-Forbund.

Fem strekninger

Nye Veier AS har vedtatt å bygge ut strekningene Tvedestrand – Arendal, Langangen – Dørdal, Kolomoen – Moelv, Kristiansand Vest – Vigeland og Trøndelag i første fase frem til 2019/2020. Tre av prosjektene påbegynnes umiddelbart.

[factbox id="1"]

– Vår oppgave er å bygge raskere og mer kostnadseffektivt. Vi angriper derfor prosjektene helhetlig fra første stund og bygger lengre strekninger. Dette gir raskere fremføring og lavere kostnader. Med de prioriterte prosjektene er vi i gang med veibygging i alle utbyggingsområdene våre, sier administrerende direktør i Nye Veier AS, Ingrid Dahl Hovland.

NyeVeier ble operative 1. januar 2016 med oppdrag å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier. I etableringsfasen har hensynet til samfunnsøkonomisk lønnsomhet og videreføring av påbegynt arbeid, vært avgjørende for prioriteringen. Strekningene Tvedestrand – Arendal, Langangen – Dørdal og Kolomoen – Moelv påbegynnes umiddelbart, og den første anbudsinnbydelsen er allerede publisert.

Utbygging i Trøndelag

Når det gjelder utbyggingen i Trøndelag er det fortsatt noen forhold som må avklares før endelig tidsplan for utbygging kan besluttes. NyeVeier vil gå i dialog med aktuelle kommuner og fylkeskommuner om dette. Videre kan strekningen E39 Kristiansand –Ålgård/Sandnes få oppstart i 2018. Kristiansand Vest – Vigeland ligger an til å bli bygd ut først.

– Vi er utålmodige og har mye viktig arbeid som skal gjøres på kort tid. Vi skal nå vårt mål om raskere utbygging gjennom mer effektiv og helhetlig planlegging og ved å bygge lengre strekninger. I denne sammenheng er det viktig med gode og tidlige lokale planprosesser og tidlig involvering av de som skal prosjektere og gjennomføre utbyggingsarbeidet. Vi jakter nye løsninger som er mer kostnadseffektive, blant annet gjennom mer rasjonell utbygging over lengre strekninger, sier Dahl Hovland.

NyeVeier vil oppdatere prioriteringslisten og gi mer detaljert informasjon om prosjektgjennomføringen på våre hjemmesider. Selskapet legger opp til å gjennomgå porteføljen to ganger per år basert på kunnskap om prosjektenes planstatus, krav til helhetlig utbygging og prioritering basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Porteføljen vil være tilpasset den finansieringen Nye Veier AS har tilgjengelig.

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen