Fra venstre: Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet og Lars Erik Bartnes, HMS-direktør i Veidekke.
Fra venstre: Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet og Lars Erik Bartnes, HMS-direktør i Veidekke. (Foto: Nye Veier)

Nye Veier og Veidekke har høye ambisjoner

Når skal man si ifra? Det var hovedtema på Veidekkes HMS-uke, blant annet på utbyggingsprosjektet E6 Arnkvern – Moelv, forrige uke.

  • HMS
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

HMS-uka ble planlagt og gjennomført av Veidekke. I løpet av uka er det gjennomført en rekke aktiviteter som bidrar til at målet om null alvorlige skader skal nås ved å trene på når man skal si ifra.

– Som byggherre er vi svært godt fornøyd med HMS-arrangementet. At toppledelsen i Veidekke prioriterer å delta på HMS-uka her viser at sikkerhet blir tatt på alvor. Jeg er imponert over måten de kommuniserer de viktige budskapene på, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Når du utsettes for en risiko eller en hendelse gjentatte ganger og opplever at det går bra, vil opplevd risiko reduseres, står det i programmet til HMS-uka.

– Er du usikker på når du skal si ifra så er du egentlig sikker, oppsummerer Moshagen. For å motvirke at vi blir «blinde» er alle enige i at det er bedre å si ifra en gang for mye enn å gå stille forbi en potensielt farlig situasjon, sier Moshagen. 

Tett samarbeid

HMS-uka har bidratt til mange gode diskusjoner. Både egne ansatte og underleverandører har deltatt på arrangementene.

– Etter 2020 skal det ikke lengre være alvorlige skader i Veidekke. Skal vi nå et ambisiøst mål er vi avhengig av å jobbe for ambisiøse kunder. Nye Veier er en av de absolutt mest ambisiøse kundene innen sikkerhet jeg har møtt, sier Lars Erik Bartnes, HMS-direktør i Veidekke.

Tett samarbeid mellom byggherre og totalentreprenør er avgjørende for å ivareta sikkerheten.

– Gjennom sin tydelighet, tette oppfølging og forståelse for at sikker produksjon nås gjennom konstruktivt samarbeid er jeg helt sikker på at Nye Veier vil være med på å løfte både Veidekke og bransjen. Dette har vært en inspirerende dag. En dag som gir meg økt tro på at det er mulig å nå ambisiøse mål. Jeg er overbevist om at Nye Veier og Veidekke, gjennom et godt samarbeid, er i ferd med å etablere et eksempelprosjekt for god sikkerhetstilstand, avslutter Bartnes.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen