Fra venstre: Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet og Lars Erik Bartnes, HMS-direktør i Veidekke.
Fra venstre: Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet og Lars Erik Bartnes, HMS-direktør i Veidekke. (Foto: Nye Veier)

Nye Veier og Veidekke har høye ambisjoner

Når skal man si ifra? Det var hovedtema på Veidekkes HMS-uke, blant annet på utbyggingsprosjektet E6 Arnkvern – Moelv, forrige uke.

  • HMS
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

HMS-uka ble planlagt og gjennomført av Veidekke. I løpet av uka er det gjennomført en rekke aktiviteter som bidrar til at målet om null alvorlige skader skal nås ved å trene på når man skal si ifra.

– Som byggherre er vi svært godt fornøyd med HMS-arrangementet. At toppledelsen i Veidekke prioriterer å delta på HMS-uka her viser at sikkerhet blir tatt på alvor. Jeg er imponert over måten de kommuniserer de viktige budskapene på, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Når du utsettes for en risiko eller en hendelse gjentatte ganger og opplever at det går bra, vil opplevd risiko reduseres, står det i programmet til HMS-uka.

– Er du usikker på når du skal si ifra så er du egentlig sikker, oppsummerer Moshagen. For å motvirke at vi blir «blinde» er alle enige i at det er bedre å si ifra en gang for mye enn å gå stille forbi en potensielt farlig situasjon, sier Moshagen. 

Tett samarbeid

HMS-uka har bidratt til mange gode diskusjoner. Både egne ansatte og underleverandører har deltatt på arrangementene.

– Etter 2020 skal det ikke lengre være alvorlige skader i Veidekke. Skal vi nå et ambisiøst mål er vi avhengig av å jobbe for ambisiøse kunder. Nye Veier er en av de absolutt mest ambisiøse kundene innen sikkerhet jeg har møtt, sier Lars Erik Bartnes, HMS-direktør i Veidekke.

Tett samarbeid mellom byggherre og totalentreprenør er avgjørende for å ivareta sikkerheten.

– Gjennom sin tydelighet, tette oppfølging og forståelse for at sikker produksjon nås gjennom konstruktivt samarbeid er jeg helt sikker på at Nye Veier vil være med på å løfte både Veidekke og bransjen. Dette har vært en inspirerende dag. En dag som gir meg økt tro på at det er mulig å nå ambisiøse mål. Jeg er overbevist om at Nye Veier og Veidekke, gjennom et godt samarbeid, er i ferd med å etablere et eksempelprosjekt for god sikkerhetstilstand, avslutter Bartnes.

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

BOMPENGER/21. mai 2019

Innstramming på bruk av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger. Les hele saken

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen