- Nye veier innfører gradvis nye standarder og metoder etter hvor de ser forbedringspotensiale, forteller Qvalben.
- Nye veier innfører gradvis nye standarder og metoder etter hvor de ser forbedringspotensiale, forteller Qvalben. (Nye Veier)

Nye veier går digitalt

Veiprosjektet Arnkvern – Moelv skal stå ferdig i 2021. Prosjektet er det første der Nye Veier benytter BIM fullt ut, på nivå 3. Fordelene er mange, mener fagansvarlig Per Qvalben.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Delstrekningen Arnkvern – Moelv tilhører veiprosjektet E6 Kolomoen – Moelv i Hedmark. Delstrekningen utgjør 24 av de totalt 43 kilometer i prosjektet, og går gjennom Ringsaker kommune i Hedmark fylke. Det spesielle er at Nye Veier bokstavelig talt bryter ny mark gjennom å stille krav til bygningsinformasjonsmodellering (BIM) på et nivå som tidligere ikke er blitt benyttet i samferdselsprosjekter av denne type.

– Byggemodellering er ikke nytt i næringen. Det har vi drevet med i mange år. Det vi gjør nå, er å ta et viktig skritt i retning av en digitalisering av prosjektene våre, gjennom byggeinformasjonsmodellering. Vi jobber med en smartere deling av informasjon, BIM på nivå 3. Det innebærer at vi ikke lenger utveksler datafiler mellom de ulike aktørene i prosjektet. Det skal være én kilde til informasjon, samlet på ett sted, slik at alle kan hente ut oppdatert informasjon etter behov. Vi er altså over på en skybasert databaseløsning, forteller fagansvarlig vei i Nye Veier, Per Qvalben.

Per Qvalben og Anette Aanesland i Nye Veier mener fordelene er mange ved bruk av BIM fullt ut i samferdselsprosjekter.
Per Qvalben og Anette Aanesland i Nye Veier mener fordelene er mange ved bruk av BIM fullt ut i samferdselsprosjekter. Foto: Nye Veier

Mye å hente på BIM

– Denne type verktøy gir oss bedre kvalitet. Det henger sammen med metodikken, som i bunn og grunn handler om prosjektering i sanntid. Dette er altså mer enn en rent teknisk oppgradering av verktøyet vårt. Dette gir oss mer effektiv samhandling med entreprenører og leverandører; en mer tverrfaglig måte å jobbe på. Vi tror også at BIM 3 vil være mer kostnadseffektivt enn tidligere modelleringsmetoder. Vi vil spare mye tid i prosjekteringen. Tidligere måtte vi bestille prosjektering, så fikk vi en leveranse, som igjen skulle evalueres og godkjennes manuelt. BIM 3 gir oss anledning til å styre prosessen på en langt smidigere måte. Vi trenger langt mindre ressurser for å følge opp entreprenør, dersom dette fungerer slik vi ønsker, fordi vi har fullt innsyn både i prosjektering og gjennomføring gjennom modellen. Videre stiller modellen konkrete krav om å vise blant annet fremdriftsplanlegging, HMS-rapportering og avvikshåndtering.

«Byggemodellering er ikke nytt i næringen. Det vi gjør nå, er å ta et viktig skritt i retning av en digitalisering av prosjektene våre, gjennom byggeinformasjonsmodellering. Det skal være én kilde til informasjon, samlet på ett sted, slik at alle kan hente ut oppdatert informasjon etter behov. Vi er altså over på en skybasert.»

- Per Qvalben

– Nye veier ble etablert i 2015, så den statlige byggherreorganisasjonen under Samferdselsdepartementet har ikke lange historikken. Men Nye veier innfører gradvis nye standarder og metoder etter hvor de ser forbedringspotensiale, forteller Qvalben.

– Det er ikke slik at vi har valgt et forsøksprosjekt. Vi har egentlig de samme basiskravene på alle våre prosjekter. Dette går gradvis fremover. Krav til modellbasert prosjektering er vel utprøvd innenfor samferdselsprosjekter, og vi har stilt krav til dette siden vi ble etablert. Senere er det kommet enkelte tilleggskrav. Det første prosjektet der vi har stilt krav til nivå 3 er altså E6 Hamar; Arnkvern – Moelv. Vi vet ikke ennå hvordan dette til slutt blir, men vi er fornøyd med responsen så langt.

Og responsen fra entreprenører og samarbeidspartnere er positiv.

– Entreprenørene er positivt innstilt til innføringen av BIM 3, og de nye kravene. Vi får blant annet høre ting som "dette har vi ventet på". Det er en stor vilje til å levere der ute, til å bli bedre. Det ser svært lovende ut, så langt.

Ønsker å dele og lære av andre

Qvalben mener samferdselsdelen innen bygg og anlegg kunne ha stort utbytte av å dele kunnskap og erfaringer om BIM med andre deler av næringen. Det er viktig for Nye veier å være til stede der fagmiljøene er og møtes. Blant annet har organisasjonen engasjert seg i den nye, nasjonale møteplassen for norsk byggenæring, Det norske byggemøtet.

– Vi har enkelte ting å lære ennå. Vi registrerer at de på byggsiden på enkelte områder er kommet noe lenger, i hvert fall i de prosjekter der de har satset tungt på BIM. De er kommet lenger på verktøy og på standardisering, blant annet. Og de er bedre på utveksling av informasjon. Vi ønsker å komme like langt på samferdselssiden.

Det Norske Byggemøtet ble arrangert i oktober, av Bygg Reis Deg AS. Selskapet eies av Bygningsartikel-Grossisternes Forening og Byggevareindustriens Foreninger. Byggemøtet skal bli en årlig, nasjonal møteplass for alle aktører i norsk byggenæring, inkludert arkitektur, design, bygg og anlegg, håndverkere, varehandel, og rådgivere.

– Vi i Nye Veier er veldig åpne og interessert i å knytte til oss kontakter og miljøer som er innovative, og som kan hjelpe oss å bli bedre. Det gjelder egentlig alle fag, inkludert bygg. Vi samarbeider derfor blant andre med buildingSMART. Vi ble invitert med på «Det store byggemøtet» i forbindelse med en egendag for anleggssiden. Det er et ønske om å samle hele næringen, ikke bare bygg. Det er en god idé, synes vi. Vi vet ennå ikke helt hva som kommer ut av det, men vi har planer om å bidra med vårt den dagen.

– Vi støtter tanken om å skape en tverrfaglig møteplass, for å komme oss ut av silo-tankegangen. Nye Veier har vært i styringsgruppen for prosjektet «Digitalt veikart», og vi støtter det fullt ut. Vi ser for oss at alle deler av næringen sammen kan jobbe for en digitalisering av prosjektene, selv om vi jobber med dette også helt uavhengig av andre.

Til toppen