Nye Veier AS: Ledergruppen er på plass

Nye Veier AS: Ledergruppen er på plass

- Jeg er glad for at det nye veiselskapet nå er kommet et viktig steg videre. Nye Veier AS skal levere effektiv veiutbygging og forventningene til selskapet er store. Jeg merker meg at ledergruppen har betydelig erfaring og kompetanse.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at ledergruppen for det nye selskapet nå er på plass.

I en pressemelding fra Nye Veier AS går det frem at disse er ansatt:

• Direktør for helse, sikkerhet, miljø og kvalitet (HSEQ) - Lena Helene Dalen (52), Melhus.

• Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring (CFO) - Nils Ravnaas (36), Kristiansand.

• Direktør for teknologi og utbyggingsstrategi - Anette Aanesland (48), Kristiansand.

• Direktør for planprosesser og samfunnskontakt - Finn Aasmund Hobbesland (52), Kristiansand.

• Direktør for kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth (50), Kristiansand.

Tidligere denne måneden ble Ingrid Dahl Hovland ansatt som administrerende direktør.

Styreleder er Rolf Roverud.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen