Nye Tana bru reiser seg
(Foto: Frank Ingilæ)

Nye Tana bru reiser seg

Nye Tana bru er i ferd med å reise seg. Tre tårnelementer er på plass, og med 39 meters høyde har nordtårnet «tatt igjen» dagens bru over Tanaelva. I neste uke kommer flere stålelementer fra Polen, og i løpet av sommeren vil tårnet strekke seg ytterligere opp til full høyde på 95 meter.

  • bru
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I første omgang er det imidlertid to store kraner som vil ruve mest i landskapet ved Tanaelva. Den store fagverkskrana skal etter hvert monteres opp til en høyde på 120 meter.

Full anleggsdrift

Anleggsdriften ved Tana bru har nå gått inn i sin mest intensive periode. Mellom 40 og 50 mann arbeider i området, og slik vil det være helt fram mot jul.

Samtidig som tårnene er under bygging, blir de første elementene til selve brua sveiset sammen. Hvert element for brukassen er ca. 15 meter langt, og kommer i fem deler som blir satt sammen til en samlet brubredde på 15 meter.

Montering av tårn. Foto: Frank Ingilæ

I slutten av juli starter «monteringen» av selve brua. Det skjer ved at vegelementene monteres sammen og skyves i retning mot elva i posisjon mellom de to tårnene. Denne delen av vegbanen forankres i ballastkassen.

Tre elementer til brutårnet er på plass, og høyden har kommet opp i 39 meter. Foto: Frank Ingilæ

Stålkablene for oppheng av selve brua er under produksjon i Italia, og skal leveres i Tana i løpet av juli og august. Etter hvert som elementene bygges ut over elva blir de festet med kabel til brutårnet. Til sammen skal det monteres 22 kabler.

Bru i rute

Parallelt med brubygginga så skal vegen bygges om i begge endene at brua. I første omgang vil det bygges ei ny rundkjøring på østsida av elva (fiskestang-siden). Her er arbeidet med å grave ut i gang.

Nye Tana bru skal etter planen settes i trafikk på sensommeren 2019. Etter dette vil den gamle brua bli revet. 

Det oppsto en forsinkelse i arbeidet etter at den polske stålprodusenten Vistal Gdynia s.a. sto i fare for å gå konkurs i høst, men arbeidet er nå i god gjenge igjen under ledelse av altafirmaet HAK Entreprenør.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen