Nye prosjekter ut på anbud
(Foto: iStock)

Nye prosjekter ut på anbud

Like sikkert som høsten er i anmarsj, tar anbudssakene Statens Vegvesen legger ut, seg opp i omfang og beløp. Ser man på nye prosjekter som skal prises av markedet i august og september, skal det avgjøres anbudskontrakter på til sammen 341 –  885 millioner kroner.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Grunnen til de store avvikene i totalsum, er at rammene jo ikke er satt enda, fordi anbudene fra de potensielle tilbudene ikke er kjent før de er innlevert. Ikke overraskende er det fortsatt utbyggingen av europaveiene som preger Vegvesenets «investeringsliste», og som dermed også kommer til å stå i fokus for entreprenørenes anbudsarbeide i de kommende par månedene. Samferdsel og Infrastruktur har sett nærmere på de forskjellige regionenes august- og septembertall, og nedbrytningen av veiplanene fordeler seg på denne måten i Statens Vegvesens 5 forskjellige regioner.

Region Midt

August er preget av prosjekter i Surnadal kommune, og da spesielt oppgraderingen av Folla bru, med inntil 100 millioner kroner. Et prosjekt som kommer til å være godt synlig for lokalbefolkningen i lang tid. Skolevegen langs E-6, Sparbu-Mære er nok også et etterlengtet prosjekt for mange.

Surnadal kommune / Fv. 321 Prestelvbrua / Enhetspriskontrakt Platebytte / Anslått verdi på 1-5 mill.

Surnadal kommune / Fv. 65 Folla bru / Enhetspriskontrakt Oppgradering / Anslått verdi på 50-100 mill.

E6 Sparbu-Mære, skoleveg / Enhetspriskontrakt / Anslått verdi på 5-10 millioner.

September:

Leksvik kommune / Fosenvegene / Enhetspriskontrakt Fv 723/32 Lianskrysset m.m. / Anslått verdi på 5-10 millioner.

Region Nord

I region nord er det 2 prosjekter som fyller bevisstheten, og det ene dreier seg om det pågående arbeidet med E-6 på Helgeland. Ikke mindre enn 3 bruer skal prissettes i denne utlysningen, og det er anslått rammer på til sammen 100 til 300 millioner kroner for dette. Ikke akkurat noe som kommer til å gå upåaktet hen lokalt. På den annen side vil nok også den lenge planlagte byttingen av Jektvik fergekai være minst like viktig for dem som ferdes på denne strekningen daglig, selv om totalsummen her er ventet å begrense seg til 10-15 millioner.

E6 Helgeland sør: Parseller Kapskarmo -Brattåsen - Lien / Enhetspriskontrakt Svenningelv bru, Valryggen bru og Troforsen g/s-bru / Anslått verdi på 100-300 millioner.

Fv. 17 Jektvik ferjekai / Enhetspriskontrakt Bytte ferjekai / Anslått verdi på 5-10 millioner.

Region Sør

August er ganske rolig i region sør, men det blir plass til en del asfaltarbeide, samt også viktig erosjonssikring når kalenderen snus til september.

Songdalen kommune / Forarbeid asfalt fv. 101 / Enhetspriskontrakt Forarbeid asfalt / Anslått verdi på 10-20 millioner.

September:

Lindesnes kommune / Fv. 460 Rødberg - Snik / Totalentreprise GS-veg / Anslått verdi på 10-20 mill.

Songdalen kommune / Fv. 456 Erosjonssikring Stokkeland / Enhetspriskontrakt Erosjonssikring / Anslått verdi på 5-10 millioner.

Region Vest

August byr på en solid kontrakt på riksvei 13/55, og er beregnet til å kunne koste 100 - 300 millioner kroner. Her er jo rammene ganske løse, så det tyder på betydelige muligheter for flinke entreprenører som er gode med kalkulatorer og prosjektering. Den nye broen over Jølstra som har fått en antatt prislapp på 50-100 millioner kroner skal ikke ut på anbud før i september, men allerede nå er det flere som også tenker på muligheter for den jobben.

Rv. 13/55 Hella-Dragsvik-Vangsnes / Enhetspriskontrakt / Anslått verdi på 100-300 millioner.

September:

Førde kommune / Fv. xxx Angedalsvegen-Hafstad / Totalentreprise Ny bru over Jølstra / Anslått verdi på 50-100 millioner.

Region Øst

Har overhode ingen planlagte tilbudsutsendelser i august og september, så her er det kun pågående arbeider som kommer til å sysselsette entreprenørene.

Til toppen