Nye konseptutvalg- utredninger
(Foto: Erik Burås / Studio B13)

Nye konseptutvalg- utredninger

- Jeg er glad for at vi nå skal gjennomføre konseptutvalgutredninger for veitransportutfordringer i Orkdalsregionen i Sør-Trøndelag og for veisystemet i Tromsø-regionen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I første omgang skal det utarbeides notater om sentrale utfordringer ved dagens transportsystemer, forslag til samfunnsmål og skisse for videre fremdriftsplan.

To forskjellige utredninger for Tromsø-regionen

Statens vegvesen har tidligere bestemt at det skal utarbeides to forskjellige utredninger for Tromsø-regionen, en for veisystemet inn mot Tromsø fra E6 ved Olderdalen, og en annen for veisystemet fra Harstad via Finnsnes inn mot Tromsø.

– Jeg har stilt spørsmål om dette er hensiktsmessig, og Statens vegvesen skal derfor nå vurdere om man kan se på hele regionen samlet. Dette er et ledd i vårt arbeid med å forenkle planprosesser, sier Solvik-Olsen.

Gis unntak fra kravet om såkalt KVU1/KS1 for flere strekninger

Samferdselsdepartementet forutsetter at konseptutvalgutredningene ferdigstilles i god tid før fremleggelsen av neste nasjonale transportplan i 2021, og senest innen tidspunktet for transportetatenes grunnlagsdokument til meldingen.

- Vi har samtidig bestemt at det skal gis unntak fra kravet om såkalt KVU1/KS1 for flere strekninger som inngår i riksveinettet, selv om det kan være aktuelt med tiltak over 750 millioner kroner i neste nasjonale transportplan, opplyser samferdselsministeren.

Det gis unntak for kravet om KVU/KS1 for følgende veistrekninger:

• Rv 23 Verpen-Dagslett

• E39 Nordhordlandsbrua-Sognefjorden

• Rv 5 Håbakken-Kjøsnesfjorden

• Rv 5 Førde-Naustdal

• E136 Oppland grense-Vestnes

• E6 Steinkjer-Nordland grense

• E14 Stjørdal-Riksgrensen

• E6 Rognan-Fauske

• Rv 80 Fauske-Løding

• E6 Narvik sentrum

• E10 Riksgrensen-Stormyra

• E8 Riksgrensen-Skibotn

• E6 Alta-Lakselv

• Rv93 Alta-Riksgrensen

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen