Nye konseptutvalg- utredninger
(Foto: Erik Burås / Studio B13)

Nye konseptutvalg- utredninger

- Jeg er glad for at vi nå skal gjennomføre konseptutvalgutredninger for veitransportutfordringer i Orkdalsregionen i Sør-Trøndelag og for veisystemet i Tromsø-regionen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I første omgang skal det utarbeides notater om sentrale utfordringer ved dagens transportsystemer, forslag til samfunnsmål og skisse for videre fremdriftsplan.

To forskjellige utredninger for Tromsø-regionen

Statens vegvesen har tidligere bestemt at det skal utarbeides to forskjellige utredninger for Tromsø-regionen, en for veisystemet inn mot Tromsø fra E6 ved Olderdalen, og en annen for veisystemet fra Harstad via Finnsnes inn mot Tromsø.

– Jeg har stilt spørsmål om dette er hensiktsmessig, og Statens vegvesen skal derfor nå vurdere om man kan se på hele regionen samlet. Dette er et ledd i vårt arbeid med å forenkle planprosesser, sier Solvik-Olsen.

Gis unntak fra kravet om såkalt KVU1/KS1 for flere strekninger

Samferdselsdepartementet forutsetter at konseptutvalgutredningene ferdigstilles i god tid før fremleggelsen av neste nasjonale transportplan i 2021, og senest innen tidspunktet for transportetatenes grunnlagsdokument til meldingen.

- Vi har samtidig bestemt at det skal gis unntak fra kravet om såkalt KVU1/KS1 for flere strekninger som inngår i riksveinettet, selv om det kan være aktuelt med tiltak over 750 millioner kroner i neste nasjonale transportplan, opplyser samferdselsministeren.

Det gis unntak for kravet om KVU/KS1 for følgende veistrekninger:

• Rv 23 Verpen-Dagslett

• E39 Nordhordlandsbrua-Sognefjorden

• Rv 5 Håbakken-Kjøsnesfjorden

• Rv 5 Førde-Naustdal

• E136 Oppland grense-Vestnes

• E6 Steinkjer-Nordland grense

• E14 Stjørdal-Riksgrensen

• E6 Rognan-Fauske

• Rv 80 Fauske-Løding

• E6 Narvik sentrum

• E10 Riksgrensen-Stormyra

• E8 Riksgrensen-Skibotn

• E6 Alta-Lakselv

• Rv93 Alta-Riksgrensen

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen