Nye kabelstiger for tunneler

Nye kabelstiger for tunneler

Schneider Electric lanserer en ny serie kabelstiger, KHZSP 85 Cable Support System, som er blitt utviklet for bruk i tunneler og andre tøffe miljøer.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

De velkjente Wibe kabelstigene, et komplett system av toppkvalitet for forlegging av kraft-, data- og kontrollkabler, har nå blitt ytterligere forbedret med fokus på monteringsvennlighet, bæreevne, sikkerhet og levetid i krevende omgivelser. Resultatet av utviklingen er det nye Wibe KHZSP 85 kabelstigesystemet, som er produsert i materialer som passer for tunneler og andre tøffe miljøer. Wibe KHZSP 85 yter utmerket mekanisk motstand og tillater høy arbeidsbelastning.

Komplett utvalg – Rask og lett montasje

Det er et komplett utvalg av stiger og tilbehør for installasjoner som er montert på vegg, gulv og tak. Tilbehør som svinger, vertikal bøy og reduksjonssoner skjøtes til stigelengder raskt og sikkert med egnet skjøt. En skjøt passer de fleste typer stiger. Dette reduserer antallet skjøtreferanser til et minimum. Redusert antall montasje-/skjøtedeler resulterer i redusert installasjonstid.

Oppfyller alle sikkerhetskravene for installasjon og kabler

Wibe KHZSP 85kabelstiger er i samsvar med internasjonale kvalitetsstandarder: IEC 61537, UNE EN 50102, UNE EN ISO 9227, DIN 4102-12 for brannmotstand E90. De er sertifisert av Det Norske Veritas og UL.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen