Nye dokumenter avdekker flere cyberangrep mot DOE

Nye dokumenter avdekker flere cyberangrep mot DOE

I følge deklassifiserte dokumenter skaffet til veie av USA Today er U.S. Departement of Energy (DOE) blitt utsatt for over 150 vellykkede datainnbrudd i perioden 2010 til 2014.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dokumentene som ble skaffet til veie gjennom Freedom of Information Act (FOIA) viser logger registrert av Joint Cybersecurity Coordination Center. Dokumentene beskriver et økende antall forsøk på datainnbrudd mot interne datanettverk som inneholder store mengder sensitive informasjon om landets strømnett, atomvåpenlagre, og forskningssentre.

Totalt har DOE vært utsatt for 1131 forsøk på datainnbrudd, hvorav 159 har vært vellykket over fireårsperioden. Majoriteten av de vellykkede datainnbruddene har vært rettet mot DOE’s Office of Science, som administrerer enorme føderale investeringer i forskningsprosjekter.

19 av de 159 vellykkede angrepene var rettet mot National Nuclear Security Administration (NNSA). Angrepene er spesielt alarmerende da de er rettet mot organisasjonen som er satt til å sikre landets atomvåpenlager.

Foreløpig er identiteten bak angrepene ukjente. House Committee on Science, Space and Technology vil arrangere en høring for å avklare status på sikkerheten ved landets strømnett og det endrede sikkerhetsbildet.

Les dokumentene her.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen