Nye anleggskontrakter i Nord-Norge

Nye anleggskontrakter i Nord-Norge

Med byggingen av nytt bilanlegg i Narvik og kraftverk-anlegg i Tosbotn på Helgeland, sikret NCC seg to nye kontrakter rett før sommeren.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I juni satte NCC i gang arbeidene med de to prosjektene som har en samlet verdi på vel 140 millioner kroner, og som begge etter planen skal være ferdigstilt i oktober 2018.

- Dette er prosjekter av middels størrelse, som likevel er viktige for å befeste vår posisjon og sikre sysselsetting gjennom høst- og vintersesongen, forteller Svein-Arne Sivertsen som er NCCs distriktssjef i Nord-Norge.

I Tosbotn i Brønnøy kommune i Nordland skal NCC fullføre byggingen av fem småkraftverk for Helgeland Kraft, etter at det islandske entreprenørfirmaet som opprinnelig skulle bygge anleggene, fikk problemer med fullføringen.

- Dette er vår tredje jobb for Helgeland Kraft det siste året. Prosjektet bekrefter dermed et gjensidig og godt forhold til en viktig kunde som også er sterkt posisjonert på anleggssiden, sier Sivertsen. Rundt 40 av NCCs yrkesarbeidere vil være engasjert i prosjektet fram til høsten neste år.

Solid og økende marked

I Narvik skal NCC bygge nytt bygg for oppdragsgiver Narvik Bileiendom. Bygget på 3308 kvadratmeter bruttoareal oppføres ved E6 sør for Narvik sentrum og skal huse nye lokaler for Volkswagen og Skoda bilutsalg.

-Dette er et viktig prosjekt som er lokalisert i og befester vår posisjon i Narvik, der NCCs divisjon Civil Engeneering har sitt distriktskontor i Nord-Norge og der vår aktivitet springer ut fra, forklarer distriktssjefen.

Han vurderer bygg- og anleggsmarkedet i Nord-Norge som solid og økende, og med spennende og betydelige prosjekter i de kommende år.

-Markedet er solid og det er mye som skjer, både innen offentlig og privat sektor. Større og spennende samferdselsprosjekter i regi av blant annet Forsvaret og Statens Vegvesen er ventet i tiden framover. Det er rivende konkurranse om alle prosjekter, både de større og mindre, men NCC jobber langsiktig og skal være på banen, understreker Svein-Arne Sivertsen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen