– Med den nye ordningen vil brukeren få mulighet til å forholde seg til kun ett selskap, forteller Åge Jensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.
– Med den nye ordningen vil brukeren få mulighet til å forholde seg til kun ett selskap, forteller Åge Jensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. (Foto: Knut Opeide)

Nye aktører på vei inn i bompengesektoren

Utstedervirksomheten skal rendyrkes og skilles ut fra bompengeselskapene. Markedet åpner opp for norske og europeiske aktører.

  • Bompenge
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Utstederforskriften, som blant annet legger føringer for hvordan den nye utstedervirksomheten skal fungere, er nå sendt ut på høring.

– Vi har nådd en viktig milepæl i arbeidet med bompengereformen ved å profesjonalisere sektoren ytterligere og legge grunnlaget for fremtidig drift i tråd med europeiske standarder, sier Åge Jensen, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet.

Får hovedansvaret for å håndtere AutoPASS-betaling

De nye utstederne vil få hovedansvaret for å håndtere kundeservice og betaling fra alle brukere med avtale og bombrikke på veg og ferje.

For å sikre kontinuitet, legges det opp til en overgangsperiode for bompengeselskapene til å skille ut, eller avvikle, egne utstedervirksomheter på 18 måneder fra forskriften trer i kraft.

Åpner opp for andre tjenester

– Med den nye ordningen vil brukeren få mulighet til å forholde seg til kun ett selskap. De nye utstederne vil få ansvar for å håndtere alle transaksjoner foretatt av en og samme kunde i AutoPASS anlegg i hele landet, forteller Jensen.

– Med den nye ordningen vil brukeren få mulighet til å forholde seg til kun ett selskap, sier Åge Jensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Han legger til at det vil bli mulig for de nye utstederne å tilby andre tjenester og produkter, som f.eks. elektronisk kjørebok og parkering.

Staten skal tilrettelegge, godkjenne og føre tilsyn

Statens vegvesen vil få ansvar for å tilrettelegge for utskillelse av utstedervirksomheten, godkjenne og føre tilsyn med de nye selskapene, være klageorgan for brukere og tvisteløsningsorgan for saker mellom bompengeselskaper og utstedere, i tillegg til andre oppgaver som Norge er forpliktet til å følge opp i forhold til internasjonalt regelverk på området.

Vi har nådd en viktig milepæl i arbeidet med bompengereformen ved å profesjonalisere sektoren ytterligere og legge grunnlaget for fremtidig drift i tråd med europeiske standarder.

- Åge Jensen

Hvis alt går etter planen, vil den nye forskriften om utstedervirksomhet tre i kraft 1. januar 2019. Markedet vil da åpnes for nye aktører. De kan være operable fra midten av neste år.

Til toppen