– Med den nye ordningen vil brukeren få mulighet til å forholde seg til kun ett selskap, forteller Åge Jensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.
– Med den nye ordningen vil brukeren få mulighet til å forholde seg til kun ett selskap, forteller Åge Jensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. (Foto: Knut Opeide)

Nye aktører på vei inn i bompengesektoren

Utstedervirksomheten skal rendyrkes og skilles ut fra bompengeselskapene. Markedet åpner opp for norske og europeiske aktører.

  • Bompenge
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Utstederforskriften, som blant annet legger føringer for hvordan den nye utstedervirksomheten skal fungere, er nå sendt ut på høring.

– Vi har nådd en viktig milepæl i arbeidet med bompengereformen ved å profesjonalisere sektoren ytterligere og legge grunnlaget for fremtidig drift i tråd med europeiske standarder, sier Åge Jensen, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet.

Får hovedansvaret for å håndtere AutoPASS-betaling

De nye utstederne vil få hovedansvaret for å håndtere kundeservice og betaling fra alle brukere med avtale og bombrikke på veg og ferje.

For å sikre kontinuitet, legges det opp til en overgangsperiode for bompengeselskapene til å skille ut, eller avvikle, egne utstedervirksomheter på 18 måneder fra forskriften trer i kraft.

Åpner opp for andre tjenester

– Med den nye ordningen vil brukeren få mulighet til å forholde seg til kun ett selskap. De nye utstederne vil få ansvar for å håndtere alle transaksjoner foretatt av en og samme kunde i AutoPASS anlegg i hele landet, forteller Jensen.

– Med den nye ordningen vil brukeren få mulighet til å forholde seg til kun ett selskap, sier Åge Jensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Han legger til at det vil bli mulig for de nye utstederne å tilby andre tjenester og produkter, som f.eks. elektronisk kjørebok og parkering.

Staten skal tilrettelegge, godkjenne og føre tilsyn

Statens vegvesen vil få ansvar for å tilrettelegge for utskillelse av utstedervirksomheten, godkjenne og føre tilsyn med de nye selskapene, være klageorgan for brukere og tvisteløsningsorgan for saker mellom bompengeselskaper og utstedere, i tillegg til andre oppgaver som Norge er forpliktet til å følge opp i forhold til internasjonalt regelverk på området.

Vi har nådd en viktig milepæl i arbeidet med bompengereformen ved å profesjonalisere sektoren ytterligere og legge grunnlaget for fremtidig drift i tråd med europeiske standarder.

- Åge Jensen

Hvis alt går etter planen, vil den nye forskriften om utstedervirksomhet tre i kraft 1. januar 2019. Markedet vil da åpnes for nye aktører. De kan være operable fra midten av neste år.

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

BOMPENGER/21. mai 2019

Innstramming på bruk av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger. Les hele saken

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen