Ny teknologi til å markere fare i trafikken

Ny teknologi til å markere fare i trafikken

Med deres unike airbag for syklister, har det svenske selskapet Hövding revolusjonert sykkelverdenen. Nå vil selskapet hjelpe til med å gjøre London til en sykkelvennlig by.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Ved å bruke en digital knapp festet til sykkelstyret vil syklister ”Give a Beep” for å vise Londons borgermester farlige områder som trenger utbedring.

London er en av verdens travleste byer. På grunn av dårlig sykkelinfrastruktur, farlige veier, kryss og mye trafikk, føles byen veldig utrygg for syklister. Studier viser at hundretusener av mennesker har lyst til å sykle, men at de ikke tørr å gjøre det. Dette er noe Hövding, med hjelp fra Mynewsdesk, har lyst til å endre på med initiativet ”Give a Beep”. Initativet vil samle data om gater og veikryss i London som er farlige for syklister, ved å utstyre dem med en digital knapp de monterer på sykkelstyret, eller fester til klærne sine.

– London er en verdensmetropol, og har alle muligheter til å å forbedre sykkelinfrastrukturen for de som ønsker å bruke den. Flere burde ha muligheten til å sykle og føle seg trygge mens de gjør det, men dagens infrastruktur tillater ikke dette. Derfor vil vi løfte problematikken frem i lyset, og presse på med en kampanje for tryggere sykkelforhold, hvor syklistene selv rapporterer om stedene som trenger forbedring. Det er viktig for oss å bidra til et trygt og sykkelvennlig miljø, hvor perspektivet til syklisten er i fokus, sier Anna Katarina Skogh, markedsdirektør i Hövding.

Via Bluetooth er knappen på sykkelstyret koblet til appen ”Flic” på syklistenes telefon. Når syklisten trykker på knappen, blir det samlet data fra det eksakte stedet, som igjen vil vises i et kart på kampanjesiden, som også er oppdatert og vises i sanntid. Formålet med dette er å markere og rette fokus på alle de farlige gatene og kryssene i London. Videre vil syklistene "Give a Beep" om de utrygge omgivelsene de må forholde seg til. Hver gang de trykker på knappen, vil en e-post bli sendt til Londons borgermester, hvilket vil gjøre han oppmerksom på, og oppfordre han til å holde løftet sitt om å gjøre London til en eksemplarisk sykkelby.

I første omgang vil 500 knapper bli delt ut til medlemmer og støttespillere av The London Cycling Campaign, som er verdens største lobbyorganisasjon for urban sykling. Deres 12 000 medlemmer og 30 000 støttespillere jobber iherdig for bedrede forhold for sykling i Englands hovedstad.

– Ved å forplikte seg til London Cycling Campaign sitt Sign for Cycling-løfte, har Londons nye borgermester, Sadiq Khan, lovet å gjøre sykling i London trygt og attraktivt for alle. De 500 som vil gi ham et "beep", vil forhåpentligvis gi han mange påminnelser om å holde løftet sitt, sier Amy Summers, kampanjekoordinator i London Cycling Campaign.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen