Ny teknologi skal erstatte radaren

Ny teknologi skal erstatte radaren

Fram mot 2018 skal Avinor fase ut 14 av 22 radarer. Ny teknologi skal gi bedre overvåking av luftrommet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Forbedrer nøyaktighet og presisjon

Prosjektet NORWAM har en kostnadsramme på omkring 300 millioner kroner, og arbeidet med å fase ut de første radarene er allerede i gang.

-I mai faset vi ut primærradarene på Sola, Flesland og Værnes, opplyser direktør for systemdrift i Avinor, Håkan Olsson.

Teknologien som overtar er basert på nye bakkestasjoner, GPS og teknologier omtalt som henholdsvis WAM (Wide Area Multilateration), ADS-B (Automativ Dependent Surceillance-Broadcast) og ARTAS (ATM surveillance tracker and server).

-Disse teknologiene forbedrer nøyaktigheten og presisjon i beregningen av posisjonen til et fly, og denne informasjonen brukes av flygelederne i tårn og ved kontrollsentralene for sikker avvikling av flytrafikken, sier Olsson.

Denne teknologien er også rimeligere og enklere å vedlikeholde en dagens radarstasjoner.

Trygger nordsjøtrafikken


NORWAM-prosjektet vil også bidra til en styrking av flysikkerheten i Nordsjøen - og i nordområdene helt opp til Svalbard.

-Med den nye teknologien vil flygelederne til enhver tid vite hvor flyene er i disse havområdene, slik vi i dag følger med på flytrafikken på fastlandet med dagens radarteknologi, sier Olsson.

Det er stor helikopteraktivitet mellom fastlandet i Norge og olje- og gassinstallasjonene ute i havet.

I tillegg er flytrafikken i nordområdene i kraftig vekst. Dette gjelder særlig overflygninger i det nordlige luftrom.

Disse flyene kommer fra Finland, Russland, Tyrkia. Midtøsten, India, Pakistan, USA og Canada.

Radarfritt i 2035

I perioden fra 2019-2035 vil de siste 8 radarene til Avinor bli faset ut.

Sist ut blir Haukåsen radar.

Da vil en epoke i norsk luftfartsovervåking være over.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen