Ny teknologi skal erstatte radaren

Ny teknologi skal erstatte radaren

Fram mot 2018 skal Avinor fase ut 14 av 22 radarer. Ny teknologi skal gi bedre overvåking av luftrommet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Forbedrer nøyaktighet og presisjon

Prosjektet NORWAM har en kostnadsramme på omkring 300 millioner kroner, og arbeidet med å fase ut de første radarene er allerede i gang.

-I mai faset vi ut primærradarene på Sola, Flesland og Værnes, opplyser direktør for systemdrift i Avinor, Håkan Olsson.

Teknologien som overtar er basert på nye bakkestasjoner, GPS og teknologier omtalt som henholdsvis WAM (Wide Area Multilateration), ADS-B (Automativ Dependent Surceillance-Broadcast) og ARTAS (ATM surveillance tracker and server).

-Disse teknologiene forbedrer nøyaktigheten og presisjon i beregningen av posisjonen til et fly, og denne informasjonen brukes av flygelederne i tårn og ved kontrollsentralene for sikker avvikling av flytrafikken, sier Olsson.

Denne teknologien er også rimeligere og enklere å vedlikeholde en dagens radarstasjoner.

Trygger nordsjøtrafikken


NORWAM-prosjektet vil også bidra til en styrking av flysikkerheten i Nordsjøen - og i nordområdene helt opp til Svalbard.

-Med den nye teknologien vil flygelederne til enhver tid vite hvor flyene er i disse havområdene, slik vi i dag følger med på flytrafikken på fastlandet med dagens radarteknologi, sier Olsson.

Det er stor helikopteraktivitet mellom fastlandet i Norge og olje- og gassinstallasjonene ute i havet.

I tillegg er flytrafikken i nordområdene i kraftig vekst. Dette gjelder særlig overflygninger i det nordlige luftrom.

Disse flyene kommer fra Finland, Russland, Tyrkia. Midtøsten, India, Pakistan, USA og Canada.

Radarfritt i 2035

I perioden fra 2019-2035 vil de siste 8 radarene til Avinor bli faset ut.

Sist ut blir Haukåsen radar.

Da vil en epoke i norsk luftfartsovervåking være over.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen