Ny status for prosjekt innseiling Oslo

Ny status for prosjekt innseiling Oslo

Utbyggingsleder i Kystverket Frøydis Rørtveit Stensvik gir her status på prosjekt Innseiling Oslo.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Prosjektet Innseiling Oslo er nå ferdig med utdypningen på grunne 18 (Dynaløpet). Det blir en pause i anleggsarbeidet fram til 1. mai. Tre grunner gjenstår; grunne 16 (Tangenflua), grunne 17 (Rambergskaaflue) og grunne 23 (Søndre Steilesanden), som alle ligger i Nesodden kommune. Nesodden kommune har gitt igangsettingstillatelse for utdypingen av grunne 16. Kystverket har inne søknad om slik tillatelse også for grunne 17 og 23.

Utarbeider risikoanalyse

I tråd med Fylkesmannen i Oslo og Akershus sine betingelser skal det utarbeides en risikoanalyse for grunnene som skal godkjennes av Fylkesmannen før tiltakene starter. En midlertidig merking av Spro havn er under planlegging. Etter at utdypingen er ferdig vil prosjektet med nyoppmerking av nautiske installasjoner av farleden starte. Her kan du se hvordan saksgangen er i et utbyggingsprosjekt.

[youtube id="7IpB5fvy54w"]

Anbudskonkurranse: 17 betongfundamenter

Det vil i forbindelse med etablering av nye lykter og merker, være behov for 17 store betongfundamenter. Disse er lyst ut som offentlig anbudskonkurranse.

Fundamentene skal produseres på land, og bli løftet ut til sin posisjon med kranbåt. Selve merkearbeidet består av om lag 150 arbeidsoperasjoner og skal utføres av Kystverket Rederi. Dette arbeidet er krevende og vil foregå over tid. Det vil være ferdigstilt i 2017.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen