Ny status for prosjekt innseiling Oslo

Ny status for prosjekt innseiling Oslo

Utbyggingsleder i Kystverket Frøydis Rørtveit Stensvik gir her status på prosjekt Innseiling Oslo.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Prosjektet Innseiling Oslo er nå ferdig med utdypningen på grunne 18 (Dynaløpet). Det blir en pause i anleggsarbeidet fram til 1. mai. Tre grunner gjenstår; grunne 16 (Tangenflua), grunne 17 (Rambergskaaflue) og grunne 23 (Søndre Steilesanden), som alle ligger i Nesodden kommune. Nesodden kommune har gitt igangsettingstillatelse for utdypingen av grunne 16. Kystverket har inne søknad om slik tillatelse også for grunne 17 og 23.

Utarbeider risikoanalyse

I tråd med Fylkesmannen i Oslo og Akershus sine betingelser skal det utarbeides en risikoanalyse for grunnene som skal godkjennes av Fylkesmannen før tiltakene starter. En midlertidig merking av Spro havn er under planlegging. Etter at utdypingen er ferdig vil prosjektet med nyoppmerking av nautiske installasjoner av farleden starte. Her kan du se hvordan saksgangen er i et utbyggingsprosjekt.

[youtube id="7IpB5fvy54w"]

Anbudskonkurranse: 17 betongfundamenter

Det vil i forbindelse med etablering av nye lykter og merker, være behov for 17 store betongfundamenter. Disse er lyst ut som offentlig anbudskonkurranse.

Fundamentene skal produseres på land, og bli løftet ut til sin posisjon med kranbåt. Selve merkearbeidet består av om lag 150 arbeidsoperasjoner og skal utføres av Kystverket Rederi. Dette arbeidet er krevende og vil foregå over tid. Det vil være ferdigstilt i 2017.

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

Til toppen