Ny servicekontrakt til ABB for Ivar Aasen-plattformen

Ny servicekontrakt til ABB for Ivar Aasen-plattformen

Servicekontrakten mellom ABB og Det norske oljeselskap ble signert i fjerde kvartal 2015 og dekker driftstjenester knyttet til utstyret for kraftdistribusjon som ABB har levert til plattformen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontrakten har en varighet på fire år fra høsten 2016, med mulig forlengelse til åtte år totalt.

Hindrer inntektstap gjennom maksimal oppetid

Avtalen med Det norske oljeselskap gjelder service og vedlikeholdstjenester for elektriske løsninger som skal bidra til maksimal oppetid på utstyret og sikre god lønnsomhet for plattformen.

[factbox id="1"]

- Avtalen skal bidra til å hindre inntektstap gjennom maksimal oppetid på systemer og utstyr og skal bidra til å optimalisere vedlikeholdskostnadene på Ivar Aasen. Den vil også forenkle bestilling av servicetjenester og gi bedre kontroll på kostnader for plattformen, sier Borghild Lunde, leder for olje- og gassvirksomheten hos ABB i Norge.

Dekker service

Avtalen dekker service på frekvensomformere, motorer, transformatorer og elektriske vern som ABB har levert til Ivar Aasen. Avtalen åpner også for tilleggstjenester.

Arbeidsomfanget omfatter blant annet fjernbasert tilstandsovervåking, garantert responstid, vedlikehold, opplæring og tilgang på reservedeler.

Ivar Aasen-feltet

Det norske oljeselskap er operatør på Ivar Aasen-feltet, som etter planen skal i drift på Utsirahøyden i fjerde kvartal 2016. Feltet ligger vest for Johan Sverdrup-feltet og inneholder rundt 204 millioner fat oljeekvivalenter. Ivar Aasen får kraft fra Edvard Grieg, og begge plattformene kan senere få elektrisk kraft fra land via Johan Sverdrup.

Det norske oljeselskap ASA er et selskap på norsk sokkel med aktivitet innen leting, utbygging og drift. Utover Ivar Aasen er selskapet operatør for feltene Alvheim, Vilje, Volund og Jette.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen