Ny samferdselsdirektør i COWI

Ny samferdselsdirektør i COWI

Samferdselsdivis jonen i konsulentselskapet COWI får i desember ny leder . Den utvalgte er Lars Erik Hauer , og han kommer fra stillingen som direkt ør hos Vegdirektoratet . -Brans jen er den samme , men jeg fl ytter meg over på andre siden av bordet , påpeker Hauer .

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Hauer har vært ansatt i Statens vegvesen siden tidlig 1990-tallet, og siden 2010 har han innehatt stillingen som direktør for veg- og transportavdelingen. Før dette var han blant annet distriktssjef for Østfold.

- Over tid har jeg grublet på om det finnes muligheter for meg utenfor etaten. Divisjonsdirektørstillingen i COWI virker som en sjelden og gylden mulighet, så etter 22 år i Statens vegvesen var det på tide å finne på noe nytt, mener Lars Erik Hauer.

Offentlig tungvekter

Med sine over 1100 ansatte innen samferdsel, bygg, energi og miljø i Norge, er det hos COWI rom for nytenkning på tvers av fagfelt. Han er selv vant til intern variasjon.

- Etter endt sivilingeniørutdannelse på NTH i 1989 jobbet jeg to år i et rådgivende ingeniørfirma før jeg begynte i Statens vegvesen i 1992. Her har jeg på de 22 årene jeg har vært der hatt seks ulike jobber, fem av dem lederstillinger. Jeg har vært i Vegdirektoratet i to omganger, og ellers hatt stillinger i de operative enhetene i Oslo, Akershus og Østfold. I utgangspunktet jobbet jeg med trafikkrelaterte oppgaver, senere med drift og vedlikehold. De siste 10 årene har jeg både på operativt lokalt nivå og på overordnet nasjonalt nivå hatt et helhetsansvar i
vegens livsløp, det vil si planlegging, prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og fornying, forteller han.

Statens vegvesen har ifølge Hauer vært en svært god arbeidsgiver, hvor læringskurven har vært konstant stigende og mulighetene mange. Han holder seg i
samme sektor, så overgangen kjennes for ham som et naturlig steg videre.

- Bransjen er den samme, men jeg flytter meg over på andre siden av bordet. Det vil skje mye på samferdselsfronten i framtiden, ikke bare på vegsiden. Jeg tror jeg kan bidra til at COWI blir en viktig aktør i bransjen fremover, mener sivilingeniøren.
Underlagt deres samferdselsdivisjon er segmenter som bane, vei, bro og geoteknikk.

Den siste tiden har COWI vunnet flere omfattende samferdselsoppdrag som skal gjennomføres i tett samarbeid med offentlige. Det inkluderer blant annet prosjekteringsoppdraget på E39 Rogfast, som innebærer kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger. Dette ventes å bli verdens lengste og dypeste undervanntunnel. Ytterligere har de påtatt seg eksempelvis Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen, Hålogalandbroen og Sydhavnen i hovedstaden.

Innen broprosjektering kan de skilte med at de internasjonalt blitt ranket blant de tre største og beste kompetansemiljøene. For COWI er et av målene å oppnå tilsvarende posisjon også i Norge. Den nasjonale samferdselsdivisjonen består i dag av rundt 140 medarbeidere som dekker hele tjenestespekteret i sektoren.

- Jeg gleder meg til å bli kjent med disse, og sammen styrke COWIs posisjon i markedet ytterligere.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen