Sammen om Norges største veiprosjekt: Administrerende direktør i Skanska Ståle Rød (til høyre) og sjefen for selskapets investeringer Pontus Winqvist sammen med vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
Sammen om Norges største veiprosjekt: Administrerende direktør i Skanska Ståle Rød (til høyre) og sjefen for selskapets investeringer Pontus Winqvist sammen med vegdirektør Terje Moe Gustavsen. (Foto: Kjell Solem)

Ny riksvei fra Løten-Elverum bygges på rekordtid

– Vi får et prosjekt som kan måle seg med hvilken som helst veiutbygging når det gjelder framdrift og kostnadseffektivitet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Tirsdag var det første «spadestikk» med samferdselsministeren og ledelsen i Skanska som er vår partner på OPS-prosjektet rv.3/rv.25 Løten-Elverum.

– Dette blir Norges største veiprosjekt, en kontrakt som er enormt stor, og som gir en bedre vei med 110 km/t fartsgrense. Den blir ferdig på drøyt to år, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til NRKs distrikssending.

Samhandling gjennom et helt år har gitt bedre løsninger, redusert risiko og bedre pris.

- Terje Moe Gustavsen

I løpet av drøye to år skal det bygges 26 km motorvei. I prosjektet inngår også lokalveier, en kontrollstasjon og gang- og sykkelveier.

Første OPS siden Grimstad-Kristiansand

Det spesielle ved utbyggingen er at det organiseres som vårt første OPS-prosjekt siden OPS Agder for mer enn ti år siden. Entreprenørselskapet Skanska med sitt OPS-selskap Hedmarksvegen AS står ansvarlig for bygging, drift av veien i 20 år, samt finansiering i byggeperioden. I sum er verdien på kontrakten 5,5 milliarder kr.

Denne uken ble første «spadestikk» tatt. Til stede var blant annet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Tor Andre Johnsen, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, fylkesråd for samferdsel i Hedmark, Anne Karin Torp Adolfsen, ordfører i Løten, Bente Elin Lilleøkseth. Foto:  Tom Fjellheim

– Gjennom lange runder med de tre finalistene har vi forhandlet fram et meget godt prosjekt. Samhandling gjennom et helt år har gitt bedre løsninger, redusert risiko og bedre pris, understreker vegdirektøren.

Innsparing på 20 prosent

Kontrakten ligger om lag 1,5 milliarder kroner lavere enn tidligere anslag. Det er en teoretisk innsparing på 20 prosent.

Dette skjer uten at vi reduserer på standarden for eksempel i form av færre kryss eller vegbredder, understreker vegdirektøren.

Redusert usikkerhet gir bedre pris

Forklaringen på at prosjektet kommer ut med lavere pris enn tidligere antatt, ligger i måten vi har innrettet OPS-prosjektet økonomisk og juridisk. Entreprenørene har kunnet påvirke løsninger og risikoprofil i prosjektet, og dermed priset seg lavere, sier Gustavsen.

Fakta:

  • Ny rv.3/rv.25 mellom Løten og Elverum omfatter 15,2 km 4-felts veg og 10,4 km 2-felts veg med midtrekkverk og bygging av ny kontrollstasjon.
  • Prosjektet skal gjennomføres på om lag to og et halvt år. Det starter i juni og veien skal åpnes 1. november 2020.
  • Dette er det første OPS-prosjektet i veibyggingen på over 10 år. Skanska står for bygging, finansering og drift/vedlikehold i 20 år.
  • Den tilbudte prisen på 5,5 mrd. kr er 20 prosent lavere enn tidligere kostnadsoverslag

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen