Ny prosjektleder til Lemminkäinen

Ny prosjektleder til Lemminkäinen

Ola Kvammen er ansatt som prosjektleder i Lemminkäinen Norge. Kvammen kommer fra stillingen som prosjektleder for Eiganestunellen i Implenia Construction Gmbh og har betydelig erfaring fra anleggsvirksomhet nasjonalt og internasjonalt.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kvammen går inn som prosjektleder for Fjærlandsanleggene, hvor Lemminkäinen Norge bygger kraftverkene Lidal og Romøyri i Sogn og Fjordane. Kontrakten har en verdi på cirka 200 millioner kroner.

[img id="1"]

- Jeg har hele mitt yrkesaktive liv vært i anleggsbransjen, og har arbeidet både i entreprenørbedrifter, hos utbyggere og som rådgiver. Hovedsakelig innen infrastruktur- og vannkraftprosjekter. Av dette har ca. 9,5 år vært internasjonal erfaring fra virksomhet i Spania og Latin Amerika både for Nordiske og lokale arbeidsgivere, sier Ola Kvammen.

- Gjennom ansettelsen av Ola styrker vi ytterligere vår kompetanse også innen kraftprosjekter. Hans kompetanse blir viktig i gjennomføringen av Fjærlandsanleggene, men også når vi skal kalkulere, vinne og gjennomføre nye prosjekter, sier anleggsdirektør i Lemminkäinen Norge, Stian Andreassen.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen