Ny prestisjekontrakt til Otera

Ny prestisjekontrakt til Otera

Otera har vunnet sitt femte anbud i Sveriges største kabelprosjekt «Stockholm Strøm». Til sammen utgjør kontraktene en verdi på nærmere 200 millioner kroner.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Otera signerte nylig enda en kontrakt til en verdi på mellom 70 og 80 millioner kroner i prestisjeprosjektet Stockholm Strøm. Dette er det femte anbudet Otera vinner i prosjektet og omfatter både mark- og kabelarbeider. For Oteras vedkommende innebærer kontrakten en solid økning i oppdragsmengde frem til våren 2017.

Det er Oteras svenske selskap, Otera Ratel AB som er ansvarlig for kontrakter og leveranser i det svenske markedet. - Vi har vært involvert i mange deler av Stockholm Strøm, og vi er veldig fornøyde med å ha landet enda en kontrakt, sier Karl Hultman, sjef for forretningsområde kabel i Otera.

Fornøyd toppsjef

Administrerende direktør i Otera, Jan Sigvartsen, håper nå på flere kabeloppdrag i det norske markedet.

– Arbeidet som nå utføres i Sveriges største kabelprosjekt er intet annet enn imponerende. Vi opplever en solid vekst og får gode tilbakemeldinger på denne type oppdrag i det svenske markedet. Nå håper vi at også innkjøpere hos norske kunder forstår den kompetanse og erfaring Otera besitter, sier Sigvartsen.

Sveriges størsteStockholm Strøm er et omfattende og viktig prosjekt for å styrke og fornye elnettet i Stockholms-regionen. Samtidig bidrar det til å frigjøre grunn for utbygging av flere boligere. Det er behov for stor utbygging ettersom Stockholms befolkning er forventetet å øke med 30 % de neste 30 årene.

Med denne nye kontrakten fortsetter Otera arbeidet med å erstatte gamle luftlinjer med kabler i bakken.

- Basert på denne kontrakten vil vi ha 30 til 40 personer involvert i arbeidet, så dette er en verdifull og viktig kontrakt for oss, sier Hultman. Arbeidet starter allerede i mars, og er forventet avsluttet sommeren 2017.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen