Ny prestisjekontrakt til Otera

Ny prestisjekontrakt til Otera

Otera har vunnet sitt femte anbud i Sveriges største kabelprosjekt «Stockholm Strøm». Til sammen utgjør kontraktene en verdi på nærmere 200 millioner kroner.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Otera signerte nylig enda en kontrakt til en verdi på mellom 70 og 80 millioner kroner i prestisjeprosjektet Stockholm Strøm. Dette er det femte anbudet Otera vinner i prosjektet og omfatter både mark- og kabelarbeider. For Oteras vedkommende innebærer kontrakten en solid økning i oppdragsmengde frem til våren 2017.

Det er Oteras svenske selskap, Otera Ratel AB som er ansvarlig for kontrakter og leveranser i det svenske markedet. - Vi har vært involvert i mange deler av Stockholm Strøm, og vi er veldig fornøyde med å ha landet enda en kontrakt, sier Karl Hultman, sjef for forretningsområde kabel i Otera.

Fornøyd toppsjef

Administrerende direktør i Otera, Jan Sigvartsen, håper nå på flere kabeloppdrag i det norske markedet.

– Arbeidet som nå utføres i Sveriges største kabelprosjekt er intet annet enn imponerende. Vi opplever en solid vekst og får gode tilbakemeldinger på denne type oppdrag i det svenske markedet. Nå håper vi at også innkjøpere hos norske kunder forstår den kompetanse og erfaring Otera besitter, sier Sigvartsen.

Sveriges størsteStockholm Strøm er et omfattende og viktig prosjekt for å styrke og fornye elnettet i Stockholms-regionen. Samtidig bidrar det til å frigjøre grunn for utbygging av flere boligere. Det er behov for stor utbygging ettersom Stockholms befolkning er forventetet å øke med 30 % de neste 30 årene.

Med denne nye kontrakten fortsetter Otera arbeidet med å erstatte gamle luftlinjer med kabler i bakken.

- Basert på denne kontrakten vil vi ha 30 til 40 personer involvert i arbeidet, så dette er en verdifull og viktig kontrakt for oss, sier Hultman. Arbeidet starter allerede i mars, og er forventet avsluttet sommeren 2017.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen