Ny mobil løsning med nettinformasjon til montørene

Ny mobil løsning med nettinformasjon til montørene

Powel lanserer iAM Viewer 3.0, en løsning som frigir nettselskapenes NIS-informasjon fra tunge desktopløsninger og tar den med ut i felt.

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Informasjonen kan deles med alle dem som arbeider med det elektriske nettet, enten de er interne montører, eksterne entreprenører eller tjenestetilbydere på kontor eller i felt. Med iAM Viewer 3.0 får alle tilgang til en rekke avanserte funksjoner som tidligere ikke har vært tilgjengelig i felt.

[factbox id="1"]

Presis og oppdatert dokumentasjon

Den nye løsningen iAM Viewer 3.0 tilbyr både en enkel oversikt og detaljert informasjon om hele nettet, helt ned på egenskapsnivå til enkeltkomponenter som for eksempel nettstasjon, skap, kabler eller målere. Dermed kan alle som arbeider i felt få tilgang til enkel, presis og oppdatert dokumentasjon når de trenger det. Løsningen fungerer på alle typer enheter, og tilpasser seg automatisk den enheten du bruker. I tillegg viser den kun den informasjonen brukeren til enhver tid trenger.

Automatisk sporing

Alt som er tilknyttet lavspenningsnettet, vil automatisk bli sporet/traversert og fargelagt i kartet. I tillegg gir iAM Viewer 3.0 deg motstrømssporing i nettet, slik at du ser hvor komponenten eller kunden forsynes fra. I senere versjoner av løsningen ser vi også for oss at man kan utføre nettberegninger i felt, med lastflytanalyse og kortslutning. Tilgang på riktig informasjon gjør at feltarbeiderne kan snakke med kunden om kvaliteten på strømleveransene ansikt til ansikt.

Informasjon ute i felt

- Denne mobile løsningen vil ha stor nytteverdi for nettselskaper når det gjelder tilgang til informasjon ute i felt. Blant annet tilbyr iAM Viewer 3.0 fleksible karttjenester og muligheter for presise og effektive søk på eiendom, kunde, adresse og komponentegenskaper. Brukerflaten er designet med fokus på en god brukeropplevelse og er svært enkel å forstå og bruke, og navigering i kartet er enkelt og intuitivt. Løsningen er bare den første i en serie av applikasjoner som støtter driften av det elektriske nettet i felt, og dette vil gi bedre service til nettselskapenes kunder sier Jan Rudlende, Solution Manager i Powel.

Denne mobile løsningen vil ha stor nytteverdi for nettselskaper

iAM Viewer 3.0 er basert på ArcGIS teknologi fra Esri og gir fleksibel integrasjon mot de største nettinformasjonssystemene på markedet og leveres som en skytjeneste bygd på plattformen Microsoft Azure. Med nettskyplattformen Microsoft Azure får du fordeler som reduserte kostnader, økt fleksibilitet og forbedret sikkerhet. Powel sørger for sikker håndtering av data og oppdatering til siste versjon.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen