Ny markedsdirektør i Optimera

Ny markedsdirektør i Optimera

Tom Erik Brekke er ansatt som ny markedsdirektør i Optimera AS. Brekke kommer fra en stilling som markedsdirektør i Ahlsell Norge AS.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Brekke er 38 år og er utdannet siviløkonom fra BI, han har tidligere jobbet mange år i Optimera sitt søsterselskap Brødrene Dahl AS hvor han har hatt en rekke ulike funksjoner.

― Optimera er vinden om dagen og 2015 ble et knallår for dem. Jeg er imponert over det selskapet har fått til de siste årene og det er med stor iver jeg tar fatt på denne oppgaven, sier Brekke.

Ved årsslutt viste tallene til Optimera AS en organisk vekst på 9 prosent for selskapet som helhet i 2015.

Brekke forklarer de gode resultatene med at Optimera har lykkes godt med optimaliseringen av selskapets logistikkfunksjon og rendyrkningen av sine tjenestekonsepter. Konseptene for dør og vindu, verktøy og festemidler, PreFab gikk veldig godt i fjor. Kjedekonseptene Byggi og Montér gjorde det bra i forbrukermarkedet og MinOptimera som er selskapets digitale satsning mot byggmesteren blir tatt godt imot i markedet.

– Jeg liker at man kommuniserer klart og tydelig. Den konseptuelle tankegangen som ledelsen fremmer er helt i tråd med det jeg står for. Skal man lykkes i et marked med stadig større konkurranse så må man være en spesialist innenfor både kategori og forretningsområde.

Konseptene forenkler kommunikasjonen og de digitale løsningene binder oss tettere sammen med kunden. Riktig kompetanse og kommunikasjon er spesielt viktig for Optimera da selskapet har kjedekonsepter som retter seg både mot forbruker- og proff segmentet. Ledelsen har en tydelig strategi og klare visjoner for fremtiden, det tror jeg selskapet og deres kunder nyter godt av, forteller Brekke.

Byggevarebransjen opplever nå store endringer og man snakker om en digital revolusjon innenfor hele bransjen. Stadig større deler av selskapenes markedsbudsjetter går nå til styrking og utvikling av digitale kanaler og løsninger for handel og tjenesteyting på nett. Dette er et viktig satsningsområde for Optimera og Brekke blir en ressurs som skal styrke selskapets satsning innen e-business de neste årene.

‒ Jeg kommer inn i en fremtidsrettet organisasjon der man fokuserer på konsepter og fremti-dens digitale løsninger. Du bygger, vi tar oss av resten blir det sagt i kommunikasjonen ut mot kunden og man jobber hver dag hardt for å oppnå dette. Jeg gleder meg til å være med å forme fremtidens løsninger og kommunikasjon sammen med de dyktige folkene i Optimera, sier Brekke.

‒ Vi legger mye ressurser i utvikling og videreutvikling av våre konsepter og digitale kontakt-flater. Brekke har strålende resultater å vise til fra før og han bringer med seg spisskompetanse på disse områdene. Vi gleder oss stort over å ha Brekke med på laget, avslutter Administrerende direktør Asbjørn Vennebo.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen