Ny luftromsstruktur - mindre kostnader og klimagassutslipp

Ny luftromsstruktur - mindre kostnader og klimagassutslipp

- Den nye luftromsorganiseringen markerer en milepæl. Nå får flyselskapene blant annet en større fleksibilitet i ruteplanleggingen. Det betyr at det er mulig å velge kortere ruter mellom flyplassene, noe som utløser potensial for å spare kostnader og redusere miljøbelastningene. Forbedringen er et resultat av politisk vilje på tvers av landegrensene til å få på plass løsninger som er til beste for flyselskapene og det reisende publikum.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Free Route Airspace (FRA) ble innført over store deler av luftrommet til Norge, Finland, Estlandog Latvia fra 12. november. Dette knyttes sammen med eksisterende FRA-luftrom i Danmark og Sverige.

Må ikke lenger fly i faste mønstre mellom flyplassene

Den nye organiseringen betyr at flyselskapene kan planlegge å fly på en optimal måte mellom flyplasser, og uten å være avhengig av forhåndsdefinerte rutemønstre. Det er dermed mulig å planlegge de enkelte flyvningene ut fra vær og vind, og velge den mest hensiktsmessige flyreisen.

Optimale flyvningsprofiler gir drivstoffbesparelser, som betyr sparte kostnader og miljøgevinster. Teoretiske analyser viser at den nye luftromsorganiseringen åpner for årlige besparelser i en størrelsesorden på 10 000 tonn drivstoff. Dette tilsvarer en kostnadsreduksjon på 7 millioner euro.

- Regjeringen legger til rette for en enklere, god og mer effektiv luftfart for både næringsliv og innbyggerne. Den nye luftromsorganiseringen er en del av dette arbeidet. Forretningsreisende og ferierende nordmenn vil etter hvert nyte godt av «Free Route Airspace», sier samferdselsministeren.

VEGBYGGING/20. november 2018

Første synlige anleggsarbeid med ny E39

AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal. Les hele saken

Til toppen