Ny landsdekkende kompetansepartner og leverandør til anleggsbransjen
(Foto: Anlegg & Maskin Support AS)

Ny landsdekkende kompetansepartner og leverandør til anleggsbransjen

Anlegg & Maskin Support AS og Anko AS har inngått en samarbeidsavtale om leveranse av servicetjenester og salg av maskinstyring og tilhørende oppmålingstjenester til anleggsbransjen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi ser er stort vekstpotensialet innenfor maskinstyring og tilhørende oppmålingstjenester fremover, og har funnet en god partner i Anko, forteller Magnus Bergsjøbrenden og Raymond Tesdal som begge er partnere og eiere i Anlegg & Maskin Support AS.

Anlegg og Maskin Support ser at det er muligheter for å drive samkjøring av servicetjenester og salg ved at det tilføres andre forretningsområder og tjenester innen samme område, for eksempel ved at selskapet utfører service- og reparasjoner på annet anleggs utstyr i tillegg, og tilbyr relevante oppmålingstjenester som terrengmodeller og modeller for maskinstyring. Kundene får med dette et bedre totaltilbud.

  Foto: Anlegg & Maskin Support AS

– Anlegg & Maskin Support AS er et spesialistselskap på maskinstyringssystemer og GPS maskinstyring, og sammen med Ankos tjenester innenfor oppmåling og kompetanse på maskinstyring, så kan vi nå tilby en totalpakke med tjenester for våre kunder, fortsetter Magnus og Raymond

– Vårt mål er å sikre maskinentreprenøren en sikker og trygg hverdag innen GPS maskinstyring. Med samarbeidet med Anko kan vi nå også inkludere terrengmodeller og modeller for maskinstyring samt anleggsstikking i vårt kundetilbud.

Kompetanseleverandør

– Anlegg & Maskin Support og Anko utfyller hverandre på tjenester, og i og med at Anko leverer oppmålingstjenester over hele landet, så kan vi nå sammen med Anlegg & Maskin Support levere et totalt tjenestetilbud til anleggskunder innen oppmåling og maskinstyring, forteller driftsleder Stian Lomeland i Anko.

– Anlegg & Maskin Support kan med sin spesialistkompetanse og brede erfaring innen maskinstyring bistå Anko med både kapasitet og kompetanse i aktuelle kundeprosjekter over hele Norge.

– Vi har startet samarbeidet, og ser veldig frem fortsettelsen. Sammen med Anlegg og Maskin Support er vi nå en av de fremste landsdekkende kompetanseleverandørene på maskinstyring og oppmålingstjenester, forteller Lomeland.

– Hovedmålet med samarbeidet er i fellesskap og så snart som mulig og på best mulig måte å utvikle Østlandsområdet for leveranse av tjenester fra oss begge. Med ved hjelp av avdelingskontorene til Anko ser vi at vi sammen allerede er landsdekkende innen leveranse av maskinstyring, forteller Magnus og Raymond.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen