Ny kraftleidning skal gi straum til dobbeltspor

Ny kraftleidning skal gi straum til dobbeltspor

I samband med utbygging av dobbelt togspor mellom Larvik og Porsgrunn, gir NVE løyve til å bygge ein om lag 28 kilometer lang kraftleidning frå Meen i Skien til Dolven transformatorstasjon i Larvik.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

NVE gjev samstundes løyve til ny koplingsstasjon og omformarstasjon på Solum i Skien, og utviding av transformatorstasjonen på Dolven i Larvik.

Anlegga, som ligg i Telemark og Vestfold, er naudsynte for å gje nok straum til den nye jernbanen som er under bygging. Kraftleidningen vil samstundes sikre stabil og god straumforsyning i Stavern og Larvik.

NVE stiller krav om utarbeiding av ein miljø-, transport- og anleggsplan. Denne planen skal mellom anna sikre at anleggsarbeidet kan gjennomførast på ein mest muleg skånsom måte.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen