Ny kontrakt på Europas lengste bussvei
(Illustrasjon: Gottlieb Paludan Architects)

Ny kontrakt på Europas lengste bussvei

Statens vegvesen har tildelt Multiconsult kontrakten med utarbeidelse av byggeplan på strekningen FV. 44 Diagonalen i Stavanger til Hans-Grete stien i Sandnes. Dette er den femte kontrakten som Multiconsult tildeles i forbindelse med etablering av bussvei på Nord Jæren.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Multiconsult skal bistå med utarbeidelsen av byggeplan med konkurransegrunnlag, samt oppfølging i byggefasen. Kontrakten inkl. opsjoner har en verdi på NOK 27,5 millioner kroner. Diagonalen – Hans-Grete-stien er en delstrekning på Nord Jærens kollektivsatsning, Bussveien. Parsellen inkluderer kollektivknutepunktet Gausel stasjon som er en del av Jærbanen.

– Det som gjør dette oppdraget spesielt spennende er at Multiconsult kun skal levere modellbasert, det vi si ingen tegninger. Spesiell oppmerksomhet skal rettes mot faseplanlegging og midlertidige tilpasninger for å oppnå trafikksikker anleggsgjennomføring. Byrom og landskap langs Bussveien vil bli tilpasset etter skala på omgivelsene og behov som stimulerer til gange, sykkel, og kollektivbruk. Prosjekteringen omfatter også 7 signalregulerte kryss og belysningsanlegg sier avdelingsleder for Samferdsel og infrastruktur, Matthias Hundt.

Bussveien er det største prosjektet i Bypakke Nord-Jæren og blir Europas lengste bussvei. Illustrasjon: Gottlieb Paludan Architects

- Tildelingen av denne parsellen passer veldig godt med Forretningsenhet Sør sin strategi om å bli et kompetansesenter innen kollektiv-planlegging uttaler Direktør Sør Thor-Inge Thrana.

Europas lengste Bussvei

Bussveien er et ledd i regionens satsing på tilrettelegging for å øke kollektivandelen og redusere privatbilbruk. Bussveien er et av de største samferdselsprosjektene i Rogaland og blir Europas lengste bussvei. Bussveien-prosjektet består 26 strekninger på totalt 50 kilometer.

Bussveien er et av de største samferdselsprosjektene på Nord-Jæren. Flere europeiske byer, deriblant Oslo, Trondheim, Luzern, Leeds, Bristol og London vurderer å bygge bussvei.

PROSJEKTERING/12. desember 2018

Ønsker å heve kompetansen i bransjen

Spesialist i vannbaserte slokkesystemer, Gunnar Sundal, har mange fremragende prosjekter bak seg. Med tidligere stillinger som ingeniør, rørleggermester, prosjektingeniør og saksbehandler, har han nå byttet arbeidsplass til Kiwa. Her satser han som seniorrådgiver mot prosjektering og kontroll av sprinkleranlegg. Les hele saken

INTERCITY/10. desember 2018

– Det er avgjørende viktig å tenke helhet

Mandag 26.november ble den offisielle byggestarten for dobbeltsporet fra Venjar på Gardermobanen til Eidsvoll Nord på Dovrebanen markert. – Det er avgjørende viktig å tenke helhet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale ved anleggsstarten. – Derfor bygger vi nå først ut hele indre intercitynettet, deretter ytre intercity. Les hele saken

Til toppen