Ny kontrakt- og målebrevsløsning fra Powel

Ny kontrakt- og målebrevsløsning fra Powel

Powel har lansert fremtidens målebrevsløsning; Gemini Kontrakt & Målebrev. Løsningen gir entreprenører en effektiv arbeidsflyt knyttet til målebrev og kontraktshåndtering gjennom enkle prosesser.

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Produktet er unikt for det norske markedet og et svært viktig fremskritt for bransjen.

Tilpasset hverdagen til entreprenører

Løsningen har blitt utviklet i samarbeid med kunder av Powel for å sikre at resultatet støtter entreprenørene i deres prosesser og svarer på dagens utfordringer. Dette har ført til en løsning som er tilpasset behovet til de ulike rollene i prosjektet, med fokus på effektivitet, enkelhet og god tilgang til postbeskrivelser og historisk registrert dokumentasjon.

[factbox id="1"]

- Dette er et kvantesprang i håndteringen av kontrakt, målebrev og dokumentasjon. Dette vil spare oss mye tid i målebrevsprosessen. Denne løsningen hjelper oss med å strukturere prosessen, og lar data bearbeide data. Vi kan derfor flytte vårt fokus til utførelsen, det er jo denne vi tross alt lever av, forteller Edvin Dale, avdelingsleder, geomatikk og maskinstyring i K.A. Aurstad AS.

Effektiv arbeidsprosess

Målebrevsløsningen vil gjøre hverdagen og arbeidsflyten mellom prosjektdeltagere enklere. Den ansvarlige for kontrakten får nå mulighet til enkelt å dele kontrakten med hele prosjektet, og de ulike prosjektdeltagerne har dermed til enhver tid tilgang til postbeskrivelser.

Målebrevsansvarlig vil ha mulighet til å samle inn data fra ulike kilder, beregne masser, dokumentere direkte på kontraktpost og leggeved bilder og tverrprofiler. Derettervil registrerte poster bli videresendt til validering. Om det havner i det endelige målebrevet er opp til kontraktansvarlig, som vil kunne velge å godkjenne registreringen, avslå eller etterspørre utfyllende dokumentasjon.

Også formenn, bas, stikkere og andre i felt vil enkelt kunne registrere produksjon underveis i prosjektet i en enkel mobilapplikasjon. Mot slutten av en periode vil det da være enkelt for kontraktansvarlig å generere målebrev som underlag til avdrag- ellertilleggsnota.

[img id="1"]

Løser tidligere utfordringer

Salgssjef i Powel Entreprenør, Trond Vindenes, har mange års erfaring fra bransjen og har lenge sett behov for denne løsningen.

- Vi hadde blant annet utfordringer med at vi ikke hadde ett enkelt system for å rapportere mengder, organisasjonen manglet tilgang til kontraktsinformasjon og tidligere registrert dokumentasjon var vanskelig å holde oversikt på. Nå har vi laget et system som vil støtte entreprenørene i kontraktoppfølging og sikre at målebrevene blir godt dokumenterte. Våre kunder får utnyttet sin kompetanse og redusert risiko. Jeg gleder meg over produktet og er stolt over vår nye løsning, sier Vindenes.

Løsningen vil bli rullet ut våren 2016.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen