Ny kontrakt- og målebrevsløsning fra Powel

Ny kontrakt- og målebrevsløsning fra Powel

Powel har lansert fremtidens målebrevsløsning; Gemini Kontrakt & Målebrev. Løsningen gir entreprenører en effektiv arbeidsflyt knyttet til målebrev og kontraktshåndtering gjennom enkle prosesser.

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Produktet er unikt for det norske markedet og et svært viktig fremskritt for bransjen.

Tilpasset hverdagen til entreprenører

Løsningen har blitt utviklet i samarbeid med kunder av Powel for å sikre at resultatet støtter entreprenørene i deres prosesser og svarer på dagens utfordringer. Dette har ført til en løsning som er tilpasset behovet til de ulike rollene i prosjektet, med fokus på effektivitet, enkelhet og god tilgang til postbeskrivelser og historisk registrert dokumentasjon.

[factbox id="1"]

- Dette er et kvantesprang i håndteringen av kontrakt, målebrev og dokumentasjon. Dette vil spare oss mye tid i målebrevsprosessen. Denne løsningen hjelper oss med å strukturere prosessen, og lar data bearbeide data. Vi kan derfor flytte vårt fokus til utførelsen, det er jo denne vi tross alt lever av, forteller Edvin Dale, avdelingsleder, geomatikk og maskinstyring i K.A. Aurstad AS.

Effektiv arbeidsprosess

Målebrevsløsningen vil gjøre hverdagen og arbeidsflyten mellom prosjektdeltagere enklere. Den ansvarlige for kontrakten får nå mulighet til enkelt å dele kontrakten med hele prosjektet, og de ulike prosjektdeltagerne har dermed til enhver tid tilgang til postbeskrivelser.

Målebrevsansvarlig vil ha mulighet til å samle inn data fra ulike kilder, beregne masser, dokumentere direkte på kontraktpost og leggeved bilder og tverrprofiler. Derettervil registrerte poster bli videresendt til validering. Om det havner i det endelige målebrevet er opp til kontraktansvarlig, som vil kunne velge å godkjenne registreringen, avslå eller etterspørre utfyllende dokumentasjon.

Også formenn, bas, stikkere og andre i felt vil enkelt kunne registrere produksjon underveis i prosjektet i en enkel mobilapplikasjon. Mot slutten av en periode vil det da være enkelt for kontraktansvarlig å generere målebrev som underlag til avdrag- ellertilleggsnota.

[img id="1"]

Løser tidligere utfordringer

Salgssjef i Powel Entreprenør, Trond Vindenes, har mange års erfaring fra bransjen og har lenge sett behov for denne løsningen.

- Vi hadde blant annet utfordringer med at vi ikke hadde ett enkelt system for å rapportere mengder, organisasjonen manglet tilgang til kontraktsinformasjon og tidligere registrert dokumentasjon var vanskelig å holde oversikt på. Nå har vi laget et system som vil støtte entreprenørene i kontraktoppfølging og sikre at målebrevene blir godt dokumenterte. Våre kunder får utnyttet sin kompetanse og redusert risiko. Jeg gleder meg over produktet og er stolt over vår nye løsning, sier Vindenes.

Løsningen vil bli rullet ut våren 2016.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen