Ny jernbaneorganisering

Ny jernbaneorganisering

Regjeringen har bestemt å opprette et nytt Jernbanedirektorat og et Jernbaneinfrastrukturforetak som skal erstatte dagens Jernbaneverk. Samtidig er Elisabeth Enger beskikket som direktør for Jernbanedirektoratet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

– Vi legger nå til rette for en bedre organisering av norsk jernbanesektor som skal bidra til en mer effektiv drift og bedre kundeorientering. Klarere skiller mellom bestillende og utførende enhet er viktige skritt på veien for å få en tydeligere organisering av ansvar og oppgaver. Dermed tar vi enda et viktig skritt i å realisere Jernbanereformen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Jernbanedirektoratet og infrastrukturforetaket skal fungere operativt fra 1. januar 2017. Direktoratet vil få styrende og koordinerende oppgaver, mens operative oppgaver innen blant annet drift, vedlikehold og utvikling av infrastruktur legges til foretaket. Jernbaneverkets ordinære virksomhet vil opprettholdes i 2016 og vil bli formelt avviklet våren 2017.

- Jeg er svært fornøyd med at Elisabeth Enger ønsket å bli direktør for Jernbanedirektoratet, sier Solvik-Olsen. Enger er i dag jernbanedirektør, som leder for Jernbaneverket, noe hun har vært siden 2008. Departementet har besluttet at Elisabeth Enger skal være Jernbanedirektør (direktør for Jernbaneverket) frem til 31.12.2016 og tiltre stillingen som direktør for direktoratet 1.1.2017.

Departementet vil i løpet av kort tid beslutte hvem som skal fungere som direktør for direktoratet i perioden frem til 31.12.2016.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen