Ny jernbaneorganisering

Ny jernbaneorganisering

Regjeringen har bestemt å opprette et nytt Jernbanedirektorat og et Jernbaneinfrastrukturforetak som skal erstatte dagens Jernbaneverk. Samtidig er Elisabeth Enger beskikket som direktør for Jernbanedirektoratet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

– Vi legger nå til rette for en bedre organisering av norsk jernbanesektor som skal bidra til en mer effektiv drift og bedre kundeorientering. Klarere skiller mellom bestillende og utførende enhet er viktige skritt på veien for å få en tydeligere organisering av ansvar og oppgaver. Dermed tar vi enda et viktig skritt i å realisere Jernbanereformen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Jernbanedirektoratet og infrastrukturforetaket skal fungere operativt fra 1. januar 2017. Direktoratet vil få styrende og koordinerende oppgaver, mens operative oppgaver innen blant annet drift, vedlikehold og utvikling av infrastruktur legges til foretaket. Jernbaneverkets ordinære virksomhet vil opprettholdes i 2016 og vil bli formelt avviklet våren 2017.

- Jeg er svært fornøyd med at Elisabeth Enger ønsket å bli direktør for Jernbanedirektoratet, sier Solvik-Olsen. Enger er i dag jernbanedirektør, som leder for Jernbaneverket, noe hun har vært siden 2008. Departementet har besluttet at Elisabeth Enger skal være Jernbanedirektør (direktør for Jernbaneverket) frem til 31.12.2016 og tiltre stillingen som direktør for direktoratet 1.1.2017.

Departementet vil i løpet av kort tid beslutte hvem som skal fungere som direktør for direktoratet i perioden frem til 31.12.2016.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen