Ny feieteknologi i kampen mot svevestøvet

Ny feieteknologi i kampen mot svevestøvet

I dag finnes det feiebiler på markedet som både holder på det aller fineste støvet og kan brukes på vinteren. Men strengere krav i vedlikeholdskontraktene må til for at kundene skal investere i slike maskiner, mener Sven Erik Holtmoen i Sigurd Stave Maskin.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Piggdekkavgift, miljøfartsgrense og støvdemping med MgCl2 er bare noen av tiltakene som er i bruk for å redusere svevestøvproblemene. I fjor gjennomførte Statens vegvesen i samarbeid med Trondheim kommune og entreprenører et større forsøk med vinterrengjøring av tunnel og vei, for å teste ulike renholdsmaskiner. I vår ba Samferdselsdepartementet Statens vegvesen om å forberede et forsøk med forsterket renhold av veinettet også i Oslo.

– Forsøket kan settes i verk fra og med neste vinter. På denne måten kan forsøket også omfatte de mest kritiske månedene når det gjelder veistøv, står det i brevet fra departementet.

Filter

Sven Erik Holtmoen, produktansvarlig i Sigurd Stave Maskin, har sendt en mail til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, hvor han gjør statsråden oppmerksom på at selskapet har et produkt som håndterer det fineste støvet, og som kan brukes hele året.

[img id="1"]

– Dette er noe så enkelt som en feiebil for helårs bruk, hvor finstøvet filtreres helt ned til 1µm. Altså PM 1 filter, forklarer han.

Makro M60 har koster, dyser, «pater noster- heis» som henter opp grus og søppel midt under bilen, og turbinvifte som skaper undertrykk og suger opp finstøvet. Det store finstøvfilteret sitter i taket bakerst i oppsamlingscontaineren, har et plastbelegg som tåler norsk klima og kan enkelt gjøres rent ved å aktivere filterbankeren.

– Luften som kommer ut igjen er helt ren, sier han.

Den italienskproduserte bilen kan feie både med ut uten vann, og kan derfor brukes gjennom hele året, også når det er frost og snø.

Strøm

Også Multimaskin har kastet seg inn i kampen mot svevestøvet, med sin Ravo Hygion fra Nederland. Denne er klar for norske veier på nyåret.

– Det er i hovedprinsipp en vanlig feiemaskin som du finner i hele Norge. Det fantastiske med denne er at den feier alt det vanlige som støv, grus og sand, og i tillegg har et system som tar opp svevestøvet. Det har du egentlig ikke hatt med det systemet her før, sier salgssjef Jan Hestbråten.

Den nye maskinen klarer å håndtere støv i PM 2,5-fraksjonen. Teknologien går ut på at svevestøvet ioniseres ved hjelp av strøm, og binder seg sammen til større og større partikler.

– Til slutt blir det synlig og kan deponeres med det andre støvet. Vi har kunder som har vist stor interesse for den, på grunn av at den også tar svevestøv. Det skal jo feies uansett, så hvorfor ikke ta med svevestøvet?

Holtmoen opplever at det er vanskelig å nå gjennom med informasjon om de nye produktene, og frykter at prisen fortsatt vil være avgjørende i kundenes valg så lenge det ikke er strengere krav til svevestøvhåndtering i driftskontraktene.

– Hittil har det ikke vært vanlig eller mulig å rense svevestøvet, sier han, og påpeker at det ikke kommer noen krav om å feie på vinteren hvis ikke Statens vegvesen vet at teknikken finnes.

[img id="2"]

Også Hestbråten mener at det er viktig at anbudsutlyserne kjenner til den nye teknologien, og at det er naturlig at kravene i kontraktene blir strengere.

Følger med

Karl Idar Gjerstad i seksjon Miljø i Vegdirektoratet påpeker at han bare kan svare på vegne av Statens vegvesen sitt ansvar for riks- og fylkesvegene, og at det er vegavdelingen i hvert fylke som har ansvar for driftskontraktene.

– Hva slags krav stilles til feiing av vei?

– Dette varierer etter ulikt behov mellom ulike byer og landsdeler. For den nye driftskontrakten for riksvegnettet i Oslo som starter 1. september 2016 er det for eksempel krav at det skal benyttes feie-, spyle- og selvopptakende sugemaskiner for opptak av finpartikler og finstøv. Vegbanen mot sidene og sidearealer skal rengjøres hvert fjortende døgn, slik at arealene er fritt for grus, støv, forurensning gjennom hele året. Det er krav til at utstyret skal fungere ned til minus ti grader Celsius, forteller han.

I byer med utfordringer med svevestøv skal det gjennomføres renhold og støvdemping kontinuerlig gjennom hele vintersesongen.

– Selv om det er noe usikkerhet omkring hvilken effekt vi oppnår, mener vi at renhold av veiene er viktig for å bedre luftkvaliteten i norske byer. Det mest effektive er å gjennomføre flere tiltak sammen.

Han sier at det allerede blir stilt krav om svevestøvhåndtering, og at vegvesenet holder seg oppdatert på nye produkter.

– Vi følger utviklingen av denne teknologien og vi har utført forsknings- og utviklingsprosjekter på dette feltet, sier han og viser til forsøket i Trondheim.

– Vi ser absolutt at ny teknologi er viktig for å bedre luftkvaliteten. Teknologien går framover her som på alle andre felt.

Til toppen