Ny direktør for Styring og strategi i Statens vegvesen

Ny direktør for Styring og strategi i Statens vegvesen

Bjørne Grimsrud er ansatt som ny direktør for Styring og strategistaben i Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Grimsrud overtar etter Lars Aksnes som over nyttår går av med pensjon.

- Dette er en uhyre spennende jobb. Statens vegvesen er en stor og viktig samfunnsaktør, og ikke minst er Vegvesenet helt sentral med tanke på å finne løsninger på dagens, og fremtidens, klimautfordringer. Jeg gleder meg til å bli del av en slik organisasjon, sier Grimsrud.

- Selv om jeg føler meg trygg i rollen jeg nå skal inn i, så er det ingen tvil om at denne oppgaven går jeg til med både ydmyket og stolthet, men også med store og positive forventninger, legger han til.

53 år gamle Grimsrud er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Siden 2007 har han jobbet i Statsbygg hvor han de siste tre årene har hatt stillingen som direktør for Strategi- og utviklingsavdelingen.

- Grimsrud er en særdeles kompetent leder og jeg kjenner en dyp tilfredshet over å få ham med på Vegvesen-laget, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Grimsrud vil ha arbeidssted i Vegdirektoratet i Oslo.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen