Ny bydel i Tromsø

Ny bydel i Tromsø

Tromsø kommune går nå i gang med å renovere hele Mortensnes. Rør og ledninger for vann og avløp skal skiftes ut, nye strømkabler og fibernett skal på plass under jorda og det blir sykkelfelt og fortau i busstraseene. Alle veiene blir også oppgradert. Dette melder I Tromsø på sine nettsider.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

På høy tid

Kommunens prosjektleder Jørn-Eirik Schjetne sier at det er et skrikende behov for nye vann og avløpsledninger i bydelen.

– Vi har problemer med at det er mye overvann på nettet, og det er lekkasjer. De gamle rørene fra 70-tallet ligger nå hulter til bulter, og det skal vi rydde opp i. Det handler om vannleveringssikkerhet for beboerne, sier Schjetne til I Tromsø.

Langvarig prosjekt

I dag startet kommunen med gravearbeidet i bebyggelsesområdet Lysaker, og i forbindelse med prosjektet er Mortensnes delt inn i fem ulike soner som vil bli ferdigstilt i løpet av de neste syv årene.

Første sone vil være oppgradert i løpet av et års tid og vil alene koste omtrent 50 millioner kroner.

Byråd for byutvikling Britt Hege Alvarstein har tro på et skikkelig løft for bydelen til tross for ulempene med et såpass langvarig prosjekt.

– Det er totalt 650 husstander på Mortensnes, og alle vil i mer eller mindre grad bli berørt av gravearbeidet, blant annet med trafikkomlegging og så videre. Men sluttproduktet blir veldig bra for alle, både trafikksikkerheten for barna i området og det kommunale vann- og avløpstilbudet, sier byråden til I Tromsø.

Reguleringsplanen skal nå ut til offentlig ettersyn, og inntil den prosessen er ferdigstilt vil ikke kommunen gå inn på privat eiendom i startfasen.

Artikkelen er hentet fra itromso.no 

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen