Tårnet til den nye brua dominerer det lille tettstedet Tana bru.
Tårnet til den nye brua dominerer det lille tettstedet Tana bru. (Foto: Statens vegvesen)

Ny bru reiser seg over Tanaelva

Snart avløses den gamle brua fra 1948 av en ny og vakker skråstagsbru.

  • bru
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Siden 1948 har Tana bru på E6 vært en viktig del av veinettet i Finnmark. Den krysser Tanaelva ved tettstedet som tok navn etter brua, nemlig Tana bru i Øst-Finnmark. Den gamle brua er 220 meter lang og har et hovedspenn på 194 meter.

Skråstagsbru med 95 m høye tårn

Nå vokser neste generasjon Tana bru raskt fram om lag hundre meter høyere opp i elva. Tårnet på den nye skråstagsbrua nærmer seg nå 60 meter og rager allerede betydelig høyere enn tårnene på den gamle brua. Når tårnet står klart i slutten av oktober vil det måle 95 meter.

– Den nye brua får et hovedspenn på 260 meter. Veibanen får en total bredde på 15 meter. Det inkluderer 2,5 meter brede gang- og sykkelfelt på begge sider av veibanen, sier prosjektleder Kaare Ramberg.

Planlegger åpning 19. august 2019

– Denne uka er det akkurat ett år til planlagt åpning, jeg tror ikke vi vil få noen problemer med å innfri tidsplanen, sier prosjektlederen. Han forteller at alt stålet vil være framme i Tana i løpet av oktober. Da gjenstår monteringsarbeidet som vil pågå gjennom vinteren.

– Stålet må ha en temperatur på 100 grader for å kunne sveises, men det lar seg ordne. Selv i den strenge Finnmarksvinteren, smiler Ramberg.

Polsk stål

Stålet til brua produseres i Gdynia i Polen hos firma Vistal Gdynia s.a. som sammen med HAK Entreprenør AS er hovedkontraktparter. Siden de startet produksjon av stålet våren 2017 har Statens vegvesen hatt representanter i Polen for kontroll og testing.

– Stålleveransene fra Polen er snart inne i den avsluttende fasen. Da starter vi sammenstilling før brua monteres ferdig med kablene fra Italia, sier Ramberg.

JURIDISK/25. mars 2019

Kontraktene må forståes og utvikles

– I en bransje hvor beløpene veldig fort blir store, er kontraktene uten tvil avgjørende viktig. De er viktige i andre bransjer også, men kanskje spesielt viktige i bygge- og anleggsbransjen. Kontraktene må forståes, og kanskje til og med utvikles, slik at de passer til den jobben som skal gjøres. Les hele saken

ASFALT/25. mars 2019

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

– Veidekke hadde et felles prosjekt med Shell Bitumen som startet på slutten av 1990-tallet , der fokus var å redusere miljøpåvirkningen fra produksjon av asfalt. I dette arbeidet ble WAM-Foam utviklet, hvor man oppnådd en  betydelig reduksjon i utslippet. Slik sett var Veidekke tidlig ute – og vi fortsetter vårt miljøfokus. Les hele saken

Til toppen