Ny bru på plass ved Egersund

Ny bru på plass ved Egersund

I løpet av helgen er den gamle Launes bru 1 på 105 tonn heist ut og skiftet med en ny bru på 220 tonn. Brubyttet er gjennomført med et stort kranfartøy.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Også på en rekke andre baner er det denne helgen utført store arbeider.

Det var et spektakulært syn både da den gamle utslitte fagverksbrue Launes 1 ble løftet ut av jernbanetraseeen over Launes-sundet ved Egersund og da den nye 220 tonns brua ble løftet på plass samme sted. Operasjonen gikk som planlagt og den nye brua var på plass tre timer før planen søndag.

[img id="1"]

Den nye stålbrua ble produsert ferdig på Aker Solutions’ verft i Egersund, og fraktet på lekter ut til Launes. Den nye brua har samme lengde som den gamle, 34,5 meter. Løfteoperasjonene ble utført med et stort sjøgående kranfartøy og det er Aker har hatt kontrakten både byggingen av den nye brua og på operasjonen med å skifte ut gammel bru med den nye.

Flere store arbeider

Det har vært en omfattende vedlikeholds- og fornyelsesinnsats på flere banestrekninger denne helgen. På Dovrebanen i Gudbrandsdalen er flere mindre stålbruer byttet ut betongbruer slik at sporet har fått gjennomgående ballast og bedre standard samtidig som det er gjennomført vedlikeholdsarbeider flere steder fra Tangen i sør til Brennhaug i nord. På Sørlandsbanen er det utført arbeider mellom Mjøndalen og Kongsberg, blant annet i forbindelse med et veganlegg ved Darbu i regi av Statens vegvesen der en ny undergang ble lagt inn. Også på Gjøvikbanen og Østfoldbanen er det utført større vedlikeholdsarbeider denne helgen, blant annet på Sarpsborg stasjon. For den nye Follobanen (Oslo S – Ski) er det utført arbeider både ved Loenga nær Oslo S og ved Ski.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen