Ny bru på plass ved Egersund

Ny bru på plass ved Egersund

I løpet av helgen er den gamle Launes bru 1 på 105 tonn heist ut og skiftet med en ny bru på 220 tonn. Brubyttet er gjennomført med et stort kranfartøy.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Også på en rekke andre baner er det denne helgen utført store arbeider.

Det var et spektakulært syn både da den gamle utslitte fagverksbrue Launes 1 ble løftet ut av jernbanetraseeen over Launes-sundet ved Egersund og da den nye 220 tonns brua ble løftet på plass samme sted. Operasjonen gikk som planlagt og den nye brua var på plass tre timer før planen søndag.

[img id="1"]

Den nye stålbrua ble produsert ferdig på Aker Solutions’ verft i Egersund, og fraktet på lekter ut til Launes. Den nye brua har samme lengde som den gamle, 34,5 meter. Løfteoperasjonene ble utført med et stort sjøgående kranfartøy og det er Aker har hatt kontrakten både byggingen av den nye brua og på operasjonen med å skifte ut gammel bru med den nye.

Flere store arbeider

Det har vært en omfattende vedlikeholds- og fornyelsesinnsats på flere banestrekninger denne helgen. På Dovrebanen i Gudbrandsdalen er flere mindre stålbruer byttet ut betongbruer slik at sporet har fått gjennomgående ballast og bedre standard samtidig som det er gjennomført vedlikeholdsarbeider flere steder fra Tangen i sør til Brennhaug i nord. På Sørlandsbanen er det utført arbeider mellom Mjøndalen og Kongsberg, blant annet i forbindelse med et veganlegg ved Darbu i regi av Statens vegvesen der en ny undergang ble lagt inn. Også på Gjøvikbanen og Østfoldbanen er det utført større vedlikeholdsarbeider denne helgen, blant annet på Sarpsborg stasjon. For den nye Follobanen (Oslo S – Ski) er det utført arbeider både ved Loenga nær Oslo S og ved Ski.

ANLEGGSARBEID/17. august 2018

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Sjefen i Nye Veier har samlet toppdirektørene fra Veidekke og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbefaring og erfaringsdeling på utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv. Et uvanlig, men nyttig, tiltak for å bedre sikkerhet i anleggsbransjen. Les hele saken

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

INTERCITY/17. august 2018

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

- Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen