Nye Drammen stasjon.
Nye Drammen stasjon. (Foto: Norconsult)

Ny BIM-funksjonalitet gir samferdselsoppdrag nye muligheter

Norconsult satser sterkt på å være ledende i bransjen på BIM (Building Information modelling). For å utnytte informasjonen som ligger i modellene, har NoIS AS utviklet ny funksjonalitet som kan endre hverdagen til de prosjekterende.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

ISY Beskrivelse er en komplett løsning for alle typer anbudsbeskrivelser, uansett fagområde, og er ansett som en bransjestandard for byggebeskrivelser. På oppdrag fra Norconsult har NoIS utviklet en ny importfunksjonalitet for prosesskoden, via IFC, til ISY Beskrivelse, samt en plugin for prosjekteringsverktøyet AutoCAD Civil3D.

Løsningene, som ble lansert som en del av versjon 10.1 av ISY Beskrivelse, gjør det mulig å flytte en 3D- modell med beskrivelsesinformasjon til ISY Beskrivelse. Dette betyr at man kan sette prosesskoder på objektet, og slippe å legge de inn i etterkant i beskrivelsesprogrammet.

– Dette har aldri vært mulig før med prosesskoden for Veg- og bane, og vil gi store tidsbesparelser, forteller Jørgen Hognes som er ansvarlig for ISY Beskrivelse i NoIS, og som har stått for utviklingen av den nye løsningen.

Tidsbesparelse og et nytt nivå på beskrivelsene

Thomas Fløien Angeltveit og Simen Riseng i Norconsult kan fortelle at betaversjonen har vært testet ut i prosjekteringen av jernbaneprosjektet InterCity Drammen – Kobbervikdalen. De har med andre ord hatt tilgang på den aller nyeste funksjonaliteten til enhver tid.

InterCity Drammen – Kobbervikdalen er et stort samferdselsprosjekt hvor det inngår i planene å få på plass et sammenhengende dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen. Planene er nå ute på høring. Man forventer oppstart av byggearbeidene i 2019, og de skal etter planen være ferdige i 2024.

– Erfaringene så langt tyder på at den nye funksjonaliteten vil gi en tidsbesparelse, forteller Angeltveit og Riseng.

Ikke bare sparer man mye tid, de mener også at den nye løsningen reduserer muligheten for feil ved at arbeidsgrunnlaget henger sammen og at man fremover slipper manuell overføring av mengder til ISY Beskrivelse.

Flere forbedringer kommer i løpet av 2018

Den nye funksjonaliteten er bare en av flere BIM-nyheter som vil komme i løpet av året.

– Vi har et stort fokus på BIM, og arbeider med flere løsninger som vil gjøre det enda enklere å importere modeller og IFC-data til ISY Beskrivelse, forteller Hognes.

I tillegg til løsningen i Civil3D, nevner han også at det arbeides med importfunksjonalitet for å motta data fra verktøyene Revit, NovaPoint og Tekla.

– Vi er fornøyde med at Norconsult tester ut og bruker den nye funksjonaliteten, men ønsker gjerne at flere andre kunder melder sin interesse for ny BIM- funksjonalitet, avslutter Hognes.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen