Ny avtale om drift av betalingssystemet for bompenger

Ny avtale om drift av betalingssystemet for bompenger

Kontrakten sikrer fortsatt levering av sentralsystemet for bompengeinnkreving. Den nye avtalen gjelder for maksimum tre år, men gir Statens vegvesen mulighet til å gå ut av avtalen etter to år.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Intensjonskunngjøringen om fortsatt bruk av sentralsystemet CS Norge ble lagt ut  30.mars i år. Det kom ingen klager innen klagefristen og kontrakten med Q-Free kunne derfor signeres 20. april.

Sikrer kontinuitet

- Vi må sikre kontinuitet inntil vi får en endelig avklaring på hvordan fremtidens bompenge-Norge skal se ut. Det gjør vi ved å tegne en kontrakt med nåværende leverandør for tre år, sier Jane Bordal, direktør i Veg- og transportavdelingen.

Avtalen karakteriseres som et fortsatt tjenestekjøp og baserer seg på Statens standardavtale SSA-D tilpasset tjenestekjøp. Avtalen gjelder fra og med 15.7.2016 til og med 15.7.2019.

Vurderer mulighetene

Ifølge Geir Kjønigsen, fungerende leder for AutoPASS-kontoret i Statens vegvesen, arbeides det nå med aktiviteter i oppstartsfasen som skal definere grensesnitt, standardiserte uttrekk, målinger og rapporteringer.

- Vi legger til rette for å koble andre løsninger til CS Norge og å standardisere uttrekk av bompengeselskapenes data. Vi mener det vil bidra til å forenkle overgangen til ny bompengereform, sier han.

Utvikler nytt konsept

Flere scenarier vurderes i arbeidet med bompengereformen. Alt fra ett sentralt system til enkeltvise sentralsystemer som kan håndteres av hvert enkelt regionalt bompengeselskap er aktuelt.

- I arbeidet med å jobbe fram et konsept for fremtidig løsning av bompengeinnkreving, er vi opptatt av å involvere bransjen. Konkurranse er sunt og driver utviklingen fremover, men rekkefølgen må være riktig. Vi har derfor forlenget avtalen med Q-Free til vi har en ny løsning på plass, sier Bordal.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen