Ny avtale om drift av betalingssystemet for bompenger

Ny avtale om drift av betalingssystemet for bompenger

Kontrakten sikrer fortsatt levering av sentralsystemet for bompengeinnkreving. Den nye avtalen gjelder for maksimum tre år, men gir Statens vegvesen mulighet til å gå ut av avtalen etter to år.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Intensjonskunngjøringen om fortsatt bruk av sentralsystemet CS Norge ble lagt ut  30.mars i år. Det kom ingen klager innen klagefristen og kontrakten med Q-Free kunne derfor signeres 20. april.

Sikrer kontinuitet

- Vi må sikre kontinuitet inntil vi får en endelig avklaring på hvordan fremtidens bompenge-Norge skal se ut. Det gjør vi ved å tegne en kontrakt med nåværende leverandør for tre år, sier Jane Bordal, direktør i Veg- og transportavdelingen.

Avtalen karakteriseres som et fortsatt tjenestekjøp og baserer seg på Statens standardavtale SSA-D tilpasset tjenestekjøp. Avtalen gjelder fra og med 15.7.2016 til og med 15.7.2019.

Vurderer mulighetene

Ifølge Geir Kjønigsen, fungerende leder for AutoPASS-kontoret i Statens vegvesen, arbeides det nå med aktiviteter i oppstartsfasen som skal definere grensesnitt, standardiserte uttrekk, målinger og rapporteringer.

- Vi legger til rette for å koble andre løsninger til CS Norge og å standardisere uttrekk av bompengeselskapenes data. Vi mener det vil bidra til å forenkle overgangen til ny bompengereform, sier han.

Utvikler nytt konsept

Flere scenarier vurderes i arbeidet med bompengereformen. Alt fra ett sentralt system til enkeltvise sentralsystemer som kan håndteres av hvert enkelt regionalt bompengeselskap er aktuelt.

- I arbeidet med å jobbe fram et konsept for fremtidig løsning av bompengeinnkreving, er vi opptatt av å involvere bransjen. Konkurranse er sunt og driver utviklingen fremover, men rekkefølgen må være riktig. Vi har derfor forlenget avtalen med Q-Free til vi har en ny løsning på plass, sier Bordal.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen