Ny avtale om drift av betalingssystemet for bompenger

Ny avtale om drift av betalingssystemet for bompenger

Kontrakten sikrer fortsatt levering av sentralsystemet for bompengeinnkreving. Den nye avtalen gjelder for maksimum tre år, men gir Statens vegvesen mulighet til å gå ut av avtalen etter to år.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Intensjonskunngjøringen om fortsatt bruk av sentralsystemet CS Norge ble lagt ut  30.mars i år. Det kom ingen klager innen klagefristen og kontrakten med Q-Free kunne derfor signeres 20. april.

Sikrer kontinuitet

- Vi må sikre kontinuitet inntil vi får en endelig avklaring på hvordan fremtidens bompenge-Norge skal se ut. Det gjør vi ved å tegne en kontrakt med nåværende leverandør for tre år, sier Jane Bordal, direktør i Veg- og transportavdelingen.

Avtalen karakteriseres som et fortsatt tjenestekjøp og baserer seg på Statens standardavtale SSA-D tilpasset tjenestekjøp. Avtalen gjelder fra og med 15.7.2016 til og med 15.7.2019.

Vurderer mulighetene

Ifølge Geir Kjønigsen, fungerende leder for AutoPASS-kontoret i Statens vegvesen, arbeides det nå med aktiviteter i oppstartsfasen som skal definere grensesnitt, standardiserte uttrekk, målinger og rapporteringer.

- Vi legger til rette for å koble andre løsninger til CS Norge og å standardisere uttrekk av bompengeselskapenes data. Vi mener det vil bidra til å forenkle overgangen til ny bompengereform, sier han.

Utvikler nytt konsept

Flere scenarier vurderes i arbeidet med bompengereformen. Alt fra ett sentralt system til enkeltvise sentralsystemer som kan håndteres av hvert enkelt regionalt bompengeselskap er aktuelt.

- I arbeidet med å jobbe fram et konsept for fremtidig løsning av bompengeinnkreving, er vi opptatt av å involvere bransjen. Konkurranse er sunt og driver utviklingen fremover, men rekkefølgen må være riktig. Vi har derfor forlenget avtalen med Q-Free til vi har en ny løsning på plass, sier Bordal.

PROSJEKTERING/12. desember 2018

Ønsker å heve kompetansen i bransjen

Spesialist i vannbaserte slokkesystemer, Gunnar Sundal, har mange fremragende prosjekter bak seg. Med tidligere stillinger som ingeniør, rørleggermester, prosjektingeniør og saksbehandler, har han nå byttet arbeidsplass til Kiwa. Her satser han som seniorrådgiver mot prosjektering og kontroll av sprinkleranlegg. Les hele saken

INTERCITY/10. desember 2018

– Det er avgjørende viktig å tenke helhet

Mandag 26.november ble den offisielle byggestarten for dobbeltsporet fra Venjar på Gardermobanen til Eidsvoll Nord på Dovrebanen markert. – Det er avgjørende viktig å tenke helhet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale ved anleggsstarten. – Derfor bygger vi nå først ut hele indre intercitynettet, deretter ytre intercity. Les hele saken

Til toppen