Ny app forenkler tunnelarbeid

Ny app forenkler tunnelarbeid

NGIs app for Q-systemet ble lansert på Bergmekanikkdagen fredag 27. november. Hensikten er å forenkle prosessen med å kartlegge og klassifisere bergmasser ved bygging av tunneler og bergrom. Målgruppen er verdens ingeniørgeologer.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

App’en er en ny teknologiplattform for håndboken ”Bruk av Q-systemet” fra NGI, Norges Geotekniske Institutt. Utgangspunktet for å utvikle app’en var at NGI ønsket å tilby et praktisk verktøy som er enklere å håndtere i mørke og fuktige tunneler enn en papirhåndbok.

App’en fungerer ved at brukeren taster inn seks parametere på grunnlag av visuelle observasjoner, og så blir Q-verdien regnet ut automatisk.

[img id="1"]

– De fleste har i dag med seg smarttelefon overalt, så dette blir en betydelig forenkling og man får bedre kontroll, sier Elin Katrine Morgan, som er avdelingsleder for ingeniørgeologi og bergteknikk ved NGI.

Fram til nå har man måttet registrere de ulike måleverdiene manuelt, for så å regne ut Q-verdien når man er tilbake på kontoret.

Q-systemet ble først utviklet av NGI på 1970-tallet og er siden oppdatert en rekke ganger. Det er et klassifiseringssystem for bergmasser med hensyn til stabilitet av tunneler og bergrom, og det brukes over store deler av verden.

Q-verdien benyttes blant annet til å finne optimal sikrings- og forsterkningsmetode.Til dette formålet brukes et sikringsdiagram, som inngår i håndboken og er utarbeidet på grunnlag av mange års praktisk erfaring og flere hundre caser med bergsikring i Norge og verden. I første omgang vil app’en bare inneholde klassifiseringsverktøyet, og ikke sikringsdiagrammet.

App’en er nå under uttesting, og blir tilgjengelig i januar 2016 for Android og iPhone. Den kan da lastes ned gratis fra Google Play og Apple App Store. Håndboken er tilgjengelig på NGI.

[img id="2"]

– Vi har lagt stor vekt på at den skal være enkel å bruke, med et intuitivt grensesnitt. Men det er fortsatt ikke så vanlig å bruke smarttelefon til teknisk avanserte arbeidsoperasjoner, så vi er spent på tilbakemeldingene fra brukerne, sier Elin Katrine Morgan, som har vært ansvarlig for utviklingsarbeidet.

Hun understreker at app’en er et supplement til håndboken, og ikke en erstatning. Håndbok i bruk av Q-systemet kom i ny, oppdatert versjon på norsk og engelsk i november 2015.

Q-systemet er sentralt i arbeidsfilosofien som internasjonalt er kjent som Norwegian Method of Tunneling, og som blant annet brukes av Indian Railways. Både i 2014 og 2015 har indiske jernbaneingeniører fått opplæring i Q-systemet og norsk tunnelteknologi hos NGI i Oslo.

App’en er utviklet av NGI i tett samarbeid med programvareselskapet Symfoni Next AS.

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen