NVE: Norske demninger må rustes for nytt klima

NVE: Norske demninger må rustes for nytt klima

NVE har sett på sikkerheten ved demninger over hele Norge og konkluderer med at flere anlegg er sårbare for framtidige flommer. Dette skriver NTB i en pressemelding.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi ser en eldrebølge blant damkonstruksjonene, og vi står foran kjempestore investeringer i årene som kommer, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i NVE.

En undersøkelse fra Energi Norge viser at kraftprodusentene regner med å investere nærmere 10 milliarder kroner i sikring av betong- og steinfyllingsdemninger de neste ti årene. Over 80 prosent av kostnadene er påvirket av nye krav i damsikringsforskriften, får NTB opplyst hos Energi Norge.

Mer nedbør

I arbeidet med Klima i Norge 2100 har NVE sett på hvordan klimaendringene påvirker demningene i landet. Sanderud peker på at en av de viktigste konsekvensene av klimaendringer er at vi får mer nedbør.

– Det fører til økt belastning på noen av demningene, og vi vil derfor holde nøyere og mer målrettet tilsyn med disse framover, sier Sanderud, som deltar på den internasjonale damkongressen ICOLD i Stavanger denne uka.

445 av demningene har 20 eller flere hus som ligger utsatt til ved eventuelle demningsbrudd.

– 174 av disse igjen er vurdert å få økt belastning framover, sier Sanderud.

Mellom 35 og 65 år gamle

De fleste demningene rundt om i Norge er bygget mellom 1950 og 1980.

Sanderud understreker at ingen av demningene anses som farlige i dag, men at NVE vil holde et bedre og mer målrettet tilsyn med anleggene enn før.

– Vi kommer til å ha økt oppmerksomhet mot et antall demninger. Vi vet at flomfaren øker spesielt på Vestlandet, Nordvestlandet og Helgelandskysten, sier han.

– Folk skal vite at de skal kunne sove godt om natten, legger han til.

– Men målet er å få opp alle på samme sikkerhetsnivå. Som tilsynsmyndighet må vi få eierne, det vil si kraftleverandørene og kommunene, til å se framover. De må ta kunnskapen om økt flomfare innover seg, sier hun.

- Demningen er sikre

Energi Norge understreker også at demningene i utgangspunktet er sikre.

– Vi er opptatt av at risikovurderinger og sikkerhetstiltak må baseres på den nyeste kunnskapen, derfor er vi i dialog med NVE for å finne de beste løsningene når mange demninger nå skal rehabiliteres, sier Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge

– Målet er å finne fram til tiltak som gir trygge demninger til en lavest mulig kostnad for samfunnet, legger hun til.

Kilde: NTB via E24.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen