NSB med ny passasjerrekord

NSB med ny passasjerrekord

- Jeg vil gratulere NSB med passasjerrekorden. Det viser at et bedre togtilbud settes pris på av pendlere. Flere nye tog, flere avganger og økt kvalitet gjør jernbanen mer attraktiv. Vi skal legge til rette for ytterligere suksess for NSB gjennom mer vedlikehold, flere nye tog og enda flere avganger. Derfor tror og håper jeg at denne utviklingen vil fortsette.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at NSB AS la fram passasjertall for årets åtte første måneder. NSB-togene hadde da alt i alt 43 196 000  passasjerer, en ø kningen er p å 5,7 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Denne utviklingen er svært gledelig, og i tråd med regjeringens mål

- Denne utviklingen er svært gledelig, og i tråd med regjeringens mål. Vi ønsker å legge til rette for at flere ønsker å reise med buss og tog. Etter regjeringsskiftet i 2013 har regjeringen økt bevilgningene for å få flere togavganger   og bedre kapasitet på Østlandet og Saltenpendelen, økt frekvens på Sørlandsbanen og utvidet rutetilbud på Trønderbanen, sier Solvik-Olsen.

Satsing på vedlikehold

De siste to årene har det vært en ekstraordinær satsing på vedlikehold av jernbanenettet. Det er sentralt for å gjøre togtrafikken mer punktlig og for å styrke regulariteten.   Det er helt avgj ø rende for folks tillit til toget at det   kommer og gå r n å r det skal. 2015 har blitt omtalt som det store vedlikeholdsåret på grunn av den store økningen i midler til dette formålet. Etter flere tiår med et stadig voksende vedlikeholdsetterslep, snur nå utviklingen. Forfallet reduseres.

Aktivitetsnivået innen planlegging av nye prosjekter er dessuten rekordhøyt

- Aktivitetsnivået innen planlegging av nye prosjekter er dessuten rekordhøyt, slik at nye jernbanestrekninger blir klare til anleggsstart så snart som mulig. Det ligger med andre ord til rette for at passasjerøkningen skal fortsette framover, sier Solvik-Olsen.

Til toppen