NRC vant storkontrakt

NRC vant storkontrakt

Bane NOR og NRC Rail har signert kontrakt for etablering av nytt kontaktledningsanlegg mellom Moi og Egersund. Arbeidene skal etter planen være ferdig ved utgangen av 2018. Kontrakten er på 202 millioner kroner.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Dette er et viktig prosjekt. Kontaktledningsanlegget på strekningen Moi-Egersund er snart 70 år gammelt, og er absolutt modent for utskiftning, sier konserndirektør i Infrastrukturdivisjonen, Vibeke Aarnes.

- Med autotrafosystem installert blir strekningen mer robust, så dette er bra å få på plass.

Fornying av kontakledningsanlegg (KL) med autotrafo (AT) gir økt installert effekt i banestrømforsyningen. Det betyr at lengre og tyngre godstog kan trafikkere strekningen vest for Kristiansand. Fornyelsen av KL-anlegget gjør det også mindre sårbart for driftsstans, og økt oppetid gir økt punktlighet.

Strekningen som skal oppgraderes er 44,3 km lang, og går fra Moi til Kjeland ved Egersund. KL-anlegget er fra 1950, og er svært slitt. Det tåler lite vind og har mekaniske svakheter. I tillegg til ny strømforsyning skal det også installeres AT-system, noe som innebærer en mer stabil strømforyning med høyere overføringsevne. Elektriske tap reduseres, og det blir færre, større matestasjoner.

- Veldig interessant kontrakt

Det var stor interesse for kontrakten i markedet. Ni entreprenører ble prekvalifisert, og fire leverte tilbud. Etter forhandlinger leverte alle fire reviderte tilbud, og evalueringen viste at NRC hadde gitt det økonomisk mest fordelaktige tilbudet for Bane NOR.

- For oss var dette en veldig interessant kontrakt, sier operativ leder i NRC Rail, Anders Granshagen. Det er NRC Rails største kontrakt til nå, så Granshagen er svært godt fornøyd.

- Det er en spennende jobb, med utfordringer som vi skal klare å løse, og den er så stor at den gir oss forutsigbarhet i virksomheten. Dette gleder vi oss til, sier Granshagen.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen